Naršymo kelias

Geresnė apsauga tiems, kam jos reikia - 20/02/2013

Gatvėje miegantis benamis © ES

Pagalba ES šalims veiksmingiau naudoti socialinės apsaugos biudžetą neturtingiausių visuomenės sluoksnių apsaugai.

Dėl ekonomikos krizės, kuri tęsiasi jau penkerius metus, milijonai žmonių pateko į sunkią finansinę padėtį arba jiems gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Visoje ES padaugėjo benamių. Daugumai nacionalinių socialinės apsaugos sistemų vargiai beužtenka lėšų, o žmonių, kuriems reikia pagalbos, vis daugiau, ir šalių vyriausybėms sunku jiems padėti.

Šiai problemai spręsti Europos Komisija parengė gaires English , kaip ES šalys galėtų geriausiai panaudoti savo socialinės apsaugos biudžetus, kad padėtų vargstantiems žmonėms ir sutvirtintų socialinę sanglaudą.

Patarimai parengti remiantis šalių naudotomis strategijomis, kurios davė akivaizdžios naudos žmonėms ir visos ekonomikos augimui. Pagal šias strategijas investuojama į paslaugas, skirtas gebėjimams stiprinti ir padėti žmonėms pasinaudoti galimybėmis. Minėtose šalyse skurdas paprastai yra mažesnis, darbo jėga labiau išsilavinusi, didesnis užimtumas ir geresnės ekonominės sąlygos. Rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama:

  • tam, kad būtų atsižvelgiama į žmonių poreikius kritiniais jų gyvenimo momentais – veikiant iš anksto galima labiau sumažinti socialinių problemų riziką ir išvengti didesnių socialinių išlaidų ateityje;
  • tam, kad pirmiausia būtų rūpinamasi į tikrą vargą patekusiems žmonėms – šiam tikslui turi būti supaprastintos taisyklės ir veiksmingiau teikiama reikiama pagalba;
  • gyventojų integracijos į visuomenę ir darbo rinkos gerinimui, pavyzdžiui, teikiant prieinamesnes vaikų priežiūros ir švietimo, mokymo ir pagalbos ieškant darbo, būsto įsigijimo rėmimo ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Taip pat teikiama rekomendacijų, kaip spręsti vaikų skurdo problemą ir vykdyti labiau integruotą vaikams palankią socialinių investicijų politiką.

Investicijos į vaikus ir jaunimą yra veiksmingas būdas ištrūkti iš amžinų, iš kartos į kartą paveldimų skurdo ir socialinės atskirties problemų. Reikia labiau pasistengti, kad žmonės turėtų daugiau perspektyvų.

Siūlomų gairių rinkinyje remiamos ir kitos Europos Komisijos siūlomos Europos socialinių ir ekonominių klausimų sprendimo priemonės, skirtos užimtumo, jaunimo užimtumo, pensijų ir kitoms problemoms išnarplioti.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija stebės, kaip ES šalys pertvarko savo socialinės apsaugos sistemas ir, jei reikės, pateiks rekomendacijas konkrečioms šalims.

Daugiau apie ES socialinę apsaugą ir įtrauktį

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos