Navigációs útvonal

Meg kell erősíteni a szociális biztonsági hálót - 20/02/2013

Hajléktalan férfi alszik egy kapualjban © EU

A Bizottság segítséget nyújt az EU-országoknak a jóléti intézkedésekre és a szegénység mérséklésére szánt pénzforrások hatékonyabb felhasználásához.

Az öt éve tartó gazdasági válság következtében több millió európai súlyos anyagi gondokkal küzd. Egyre többen élnek az elszegényedés határán, a társadalmi kirekesztődés veszélyének kitéve. A hajléktalanok száma EU-szerte emelkedett. Az állami jóléti rendszerek a tagországok többségében a teljesítőképességük határán vannak, és a kormányok számára óriási kihívást jelent a segítségre szorulók szociális ellátása.

A problémát orvosolandó a Bizottság iránymutatással English szolgál a tagállamoknak ahhoz, hogy a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználásával a lehető leghatékonyabban tudják segíteni a rászorulókat és erősítsék a társadalmi kohéziót.

Az iránymutatás azoknak az országoknak a stratégiáiból merít, amelyek érdemi eredményeket értek el a kiszolgáltatott társadalmi csoportok felkarolása és a gazdasági növekedés előmozdítása terén. Ezek az országok olyan szolgáltatásokba ruháznak be, amelyek növelik az egyének készségeit és felvértezik őket a munkaerő-piaci lehetőségek kiaknázására. Olyan országokról van szó, ahol a szegénységben élők aránya alacsony, jól képzett munkaerő áll rendelkezésre, a foglalkoztatás aránya viszonylag magas és kedvező gazdasági feltételek érvényesülnek. Az iránymutatás a következő célkitűzésekre összpontosít:

  • a szociális védelmi rendszereknek meg kell felelniük az emberek szükségleteinek a válságos élethelyzetekben – a megelőző intézkedések fontos szerepet játszanak abban, hogy megállítsuk a társadalmat szétziláló folyamatokat és mérsékeljük a szociális kiadásokat a jövőben;
  • a ténylegesen nehézséggel küszködőknek kell elsősorban mentőövet nyújtani, mégpedig a szabályok egyszerűsítése és az érdemi segítségnyújtás hathatósabbá tétele révén;
  • javítani kell az emberek esélyét a társadalmi integrációra és elő kell segíteni, hogy megvessék lábukat a munkaerő-piacon – ennek érdekében többek között gondoskodni kell megfizethető gyermekgondozási lehetőségekről, a képzéshez és az álláskereséshez nyújtott segítségről, lakhatási támogatásról és mindenki számára hozzáférhető egészségügyi ellátásról.

Az intézkedéscsomag ajánlásokat tartalmaz a gyermekszegénység visszaszorítására, és átfogóbb szemléletmódot szorgalmaz a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szociális beruházások terén.

A gyermekekbe és az ifjúságba történő beruházás hatékony eszköze annak, hogy megálljt parancsoljunk a nemzedékről nemzedékre átöröklődő szegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek. Még korántsem tettünk eleget annak érdekében, hogy növeljük a társadalmilag veszélyeztetett emberek esélyét a felemelkedésre.

Az intézkedéscsomag a Bizottság más, társadalmi és gazdasági kihívások kezelését célzó javaslatainak, többek között a foglalkoztatás, a fiatalok foglalkoztatása és a nyugdíjellátás témájában előterjesztett bizottsági javaslatok célkitűzéseit is támogatja.

Soron következő lépések

A Bizottság figyelemmel fogja kísérni a tagállamok jóléti reformintézkedéseit és szükség esetén ajánlásokat fog tenni az egyes országoknak.

Bővebben az EU által szorgalmazott jóléti és társadalmi befogadási intézkedésekről

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek