Navigointipolku

Vahvempi turvaverkko apua tarvitseville - 20/02/2013

Koditon mies nukkuu porttikäytävässä © EU

Komissio antaa EU-maille ohjeita siitä, miten ne voivat käyttää sosiaalipolitiikkaan suunnattuja varoja tehokkaammin. Näin suojellaan yhteiskunnan heikoimpia.

Jo viisi vuotta jatkunut talouskriisi on saattanut miljoonia ihmisiä taloudellisiin vaikeuksiin, ja monia uhkaa köyhyys ja syrjäytyminen. Kodittomuus on lisääntynyt kaikkialla EU:ssa. Useimmissa EU-maissa sosiaaliturvajärjestelmät toimivat äärirajoillaan eivätkä välttämättä pysty auttamaan kaikkia tukea tarvitsevia, joiden määrä kasvaa koko ajan.

Komissio on tarttunut ongelmaan antamalla EU-maille ohjeita English siitä, miten sosiaalimäärärahoilla voidaan parhaiten auttaa ihmisiä ja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Ohjeet perustuvat eri maissa käytössä oleviin toimintatapoihin, joiden on todettu toimivan yksilötasolla ja edistävän myös talouskasvua. Näissä maissa on sijoitettu palveluihin, joilla tuetaan ihmisten osaamista ja autetaan heitä hyödyntämään mahdollisuuksiaan. Kyseisissä maissa on keskimäärin vähemmän köyhyyttä, paremmin koulutetut työntekijät, suurempi työllisyys ja parempi taloudellinen tilanne. Komission ohjeiden tavoitteena on

  • vastata ihmisten tarpeisiin elämän kriisitilanteissa – kun sosiaalisia ongelmia torjutaan nykyistä paremmin jo ennalta, voidaan välttää suuremmat sosiaalikustannukset tulevaisuudessa
  • kohdistaa apu sitä eniten tarvitseville yksinkertaistamalla sääntöjä ja tarjoamalla tehokkaammin sopivaa apua
  • edistää ihmisten toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla esimerkiksi kohtuuhintaisen lastenhoidon ja koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja työnhakuohjauksen, asumistuen ja terveydenhuoltopalvelujen avulla.

Lisäksi komissio esittää suosituksia, joilla torjutaan lasten köyhyyttä ja edistetään laaja-alaisesti lasten tarpeiden ottamista huomioon sosiaalisissa investoinneissa.

Lapsiin ja nuoriin sijoittamalla voidaan tehokkaasti katkaista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierre, joka usein siirtyy sukupolvesta toiseen. On keskityttävä entistä enemmän siihen, että parannetaan ihmisten mahdollisuuksia myöhemmin elämässä.

Komission ohjeet sisältyvät sosiaalisia investointeja koskevaan toimenpidepakettiin. Paketilla myös tuetaan muita komission aloitteita, joilla pyritään vastaamaan esimerkiksi työllisyyteen, nuorisotyöllisyyteen ja eläkkeisiin liittyviin Euroopan sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Seuraavat vaiheet

Komissio valvoo EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmien kehitystä ja antaa tarpeen mukaan maakohtaisia suosituksia.

Sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus EU:ssa – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä