Διαδρομή πλοήγησης

Ισχυρότερο δίχτυ προστασίας για όσους έχουν ανάγκη - 20/02/2013

Άστεγος κοιμάται σε πεζοδρόμιο © EU

Βοήθεια προς τις χώρες της ΕΕ ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους προϋπολογισμούς κοινωνικής πολιτικής με στόχο την προστασία των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Πέντε χρόνια οικονομικής κρίσης άφησαν πίσω τους εκατομμύρια ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ορατό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα περισσότερα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας έχουν φθάσει στα όριά τους, ενώ οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να βοηθήσουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται στήριξη.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Επιτροπή δίνει κατευθύνσεις English για το πώς οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τους κοινωνικούς τους προϋπολογισμούς για την προστασία των ατόμων που έχουν ανάγκη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Οι κατευθύνσεις αυτές βασίζονται στις εθνικές στρατηγικές που αποδεδειγμένα απέφεραν οφέλη στα άτομα και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Επενδύουν σε υπηρεσίες που σκοπό έχουν να βελτιώνουν τις δεξιότητες των ατόμων και να τα βοηθούν να αξιοποιούν τις διάφορες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι στρατηγικές αυτές έχουν συνήθως χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας, καλύτερα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις εστιάζουν στα εξής:

  • ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων σε κρίσιμες περιόδους της ζωής τους - μπορούν να γίνονται περισσότερα εκ των προτέρων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος της κοινωνικής κατάρρευσης και να αποφεύγεται η αύξηση των κοινωνικών δαπανών στο μέλλον.
  • στόχευση σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη με απλούστερους κανόνες και αποτελεσματικότερη παροχή κατάλληλης στήριξης
  • καλύτερη ένταξη των ατόμων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, π.χ. με την παροχή πιο οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, βοήθειας για την εξεύρεση εργασίας, στεγαστικών επιδομάτων και εύκολα προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης.

Η σχετική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει συστάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, καθώς και για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της κοινωνικής επένδυσης που προσανατολίζεται στο παιδί.

Η επένδυση στα παιδιά και τους νέους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που μπορεί να περάσει από τη μια γενιά στην άλλη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, ώστε τα άτομα να έχουν καλύτερες ευκαιρίες αργότερα στη ζωή τους.

Η συγκεκριμένη δέσμη στηρίζει τις άλλες προτάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, όπως την πρόταση για την απασχόληση, την απασχόληση των νέων και τις συντάξεις.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις χώρες της ΕΕ, ενόσω αναπροσαρμόζουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, και, αν χρειαστεί, θα διατυπώνει συστάσεις σε συγκεκριμένες χώρες.

Περισσότερα για τα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι