Sti

Stærkere sikkerhedsnet til dem, der har behov for det - 20/02/2013

Hjemløs sover i en trappeopgang © EU

EU-landene får hjælp til at bruge velfærdsbudgetterne mere effektivt for at beskytte samfundets fattigste.

Fem år med økonomisk krise har bragt millioner af mennesker i finansielle vanskeligheder eller i risiko for fattigdom og social udstødelse. Antallet af hjemløse er steget i hele EU. De fleste nationale velfærdssystemer er strakt til det yderste, og regeringerne har svært ved at takle det stigende antal mennesker, der har brug for hjælp.

For at tage hånd om problemet udsteder Kommissionen retningslinjer English om, hvordan EU-landene bedst anvender deres velfærdsbudgetter for at beskytte folk i nød og styrke den sociale samhørighed.

Rådene bygger på strategier fra lande, som har skabt påviste fordele for befolkningen og for den økonomiske vækst generelt. Disse lande investerer i tjenesteydelser, der styrker kvalifikationer og hjælper mennesker med at udnytte deres muligheder. De har generelt mindre fattigdom, en bedre uddannet arbejdsstyrke, større beskæftigelse og bedre økonomiske vilkår. Retningslinjerne har fokus på at:

  • opfylde folks behov på afgørende tidspunkter i deres liv – der kan gøres mere på forhånd for at mindske risikoen for socialt sammenbrud og undgå større sociale udgifter i fremtiden
  • målrette indsatsen mod dem, der har et reelt behov, ved at forenkle reglerne og blive mere effektive med hensyn til at yde passende støtte
  • forbedre menneskers integration i samfundet og på arbejdsmarkedet – for eksempel ved at tilbyde billigere børnepasning, hjælp til uddannelse og jobsøgning, boligstøtte og lettilgængelige sundhedsydelser.

Pakken indeholder anbefalinger om bekæmpelse af børnefattigdom og en mere integreret tilgang til børnevenlige sociale investeringer.

Investering i børn og unge er effektivt for at bryde et mønster, hvor fattigdom og social udstødelse går i arv fra generation til generation. Der skal gøres mere for at forbedre folks muligheder senere i livet.

Pakken støtter andre forslag fra Kommissionen, som tager hånd om Europas sociale og økonomiske udfordringer, herunder beskæftigelse, ungdomsbeskæftigelse og pensioner.

Næste skridt på vejen

Kommissionen vil holde øje med EU-landenes justeringer af velfærdssystemerne og om nødvendigt komme med henstillinger til visse lande.

Mere om velfærd og social integration i EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links