Cesta

Pevnější záchranná síť pro sociálně potřebné - 20/02/2013

Bezdomovec spící na ulici © EU

Komise chce členským zemím pomoci efektivněji využívat prostředky vyčleněné na sociální otázky v zájmu ochrany těch nejchudších.

Za pět let trvání hospodářské krize se dostaly miliony lidí do finančních potíží. Některým z nich dokonce hrozí chudoba a sociální vyloučení. V EU roste i počet lidí bez střechy nad hlavou. Většina sociálních systémů členských zemí mají potíže se s touto situací vyrovnat a vlády členských států pomalu nezvládají rostoucímu počtu sociálně potřebných pomáhat.

Komise proto vydává doporučení English, jež má členským zemím EU pomoci účinněji využívat finanční prostředky určené na řešení sociálních otázek, a chránit tak občany v sociálně těžké situaci a posilovat sociální soudržnost.

Uvedená doporučení vycházejí ze strategií, které se v některých zemích osvědčily a měly očividně pozitivní účinek nejen pro obyvatelstvo, ale i hospodářský růst obecně. Jde o investice do služeb ke zvyšování kvalifikace a zajištění toho, aby lidé byli schopni využít příležitostí, které se jim nabízejí. V zemích, které tyto strategie úspěšně používají, je obecně nižší míra chudoby, lépe kvalifikovaná pracovní síla, vysoká zaměstnanost a lepší hospodářské podmínky. Doporučení se týkají především toho,

  • jak zohlednit potřeby lidí v kritických okamžicích života – aby se snížilo riziko zhroucení sociálního systému a předešlo se vyšším nákladům na sociální otázky v budoucnu, je třeba jednat hned a na takové alternativy se připravit
  • jak poskytovanou pomoc více zaměřit na lidi, kteří ji skutečně potřebují, a to zjednodušením souvisejících pravidel a zefektivněním způsobu poskytování odpovídající pomoci
  • jak zlepšit integraci lidí do společnosti a na pracovní trh – zajistit například finančně dostupnější zařízení pro péči o děti, vzdělání, odbornou přípravu i pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a dostupnou zdravotní péči.

Balíček opatření rovněž obsahuje doporučení, která se týkají řešení dětské chudoby a integrovanějšího přístupu k sociálním investicím zohledňujícím děti.

Investicemi do dětí a mládeže lze efektivně prolomit cyklus chudoby a sociálního vyloučení, který často přechází z generace na generaci. Musíme vyvinout ještě větší úsilí, abychom těmto lidem zajistili lepší perspektivu do budoucna.

Balíček opatření je v souladu s návrhy Komise, které se týkají sociálních i hospodářských problémů, kterým EU čelí, jako jsou otázky zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých lidí a důchodových systémů.

Další kroky

Komise bude sledovat pokrok, který členské země v přizpůsobování svých sociálních systémů učinily, a v případě potřeby vydá pro dané země další doporučení.

Další informace o sociálních systémech EU a sociálním začleňování

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy