Навигационна пътека

По-голяма социална закрила за нуждаещите се - 20/02/2013

Бездомен мъж спи пред врата © ЕС

Съвети за страните от ЕС как да използват по-ефективно бюджетите си за социално подпомагане, за да защитят най-бедните хора в обществото.

Продължаващата пет години икономическа криза постави много хора в трудно финансово положение или в опасност от бедност и социално изключване. Увеличи се броят на бездомните в ЕС. Повечето национални системи за социална закрила са достигнали предела на възможностите си и правителствата изпитват затруднения да помогнат на нарастващия брой хора, които се нуждаят от подкрепа.

Във връзка с този проблем Комисията предлага насоки English за начините, по които страните от ЕС най-добре могат да използват своите бюджети за социално подпомагане, за да защитят нуждаещите се и да засилят социалното сближаване.

Съветите се основават на предприети от различни държави стратегии с доказана полза за хората и за икономическия растеж като цяло. Тези страни инвестират в услуги за подобряване на уменията и подпомагане на хората да се възползват от възможностите. В тях обикновено равнището на бедност е по-ниско, работната сила е по-добре образована, заетостта е по-висока и икономическите условия са по-добри. Съветите са с акцент върху:

  • откликване на нуждите на хората в критични моменти от техния живот – може да се направи повече, за да се намали рискът от социален срив и да се избегнат по-високите социални разходи в бъдеще;
  • насочване на помощта към хората, които наистина се нуждаят от нея, чрез опростяване на правилата и повишаване на ефективността на осигуряваната подкрепа;
  • подобряване на интеграцията на хората в обществото и на пазара на труда – например предлагане на по-достъпни детски заведения и образование, обучение и подкрепа при търсене на работа, помощ за жилищно настаняване и достъпно здравеопазване.

Включени са и препоръки за справяне с детската бедност и за по-цялостен подход на съобразени с децата социални инвестиции.

Инвестициите в децата и младите хора са ефективен начин за прекъсване на цикъла на бедността и социалното изключване, предавани от поколение на поколение. Трябва да се направи повече за подобряване на възможностите на хората през по-късните етапи от техния живот.

Насоките са в подкрепа на други предложения на Комисията за справяне със социалните и икономическите предизвикателства в Европа, включително относно заетостта, младежката заетост и пенсиите.

Следващи стъпки

Комисията ще наблюдава промените в системите за социална закрила, извършвани от държавите в ЕС и, ако е необходимо, ще отправя препоръки към конкретни страни.

Повече за социалното подпомагане и социалното приобщаване в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки