Sökväg

Människor som köar utanför en arbetsförmedling i Spanien © EU

EU måste samordna sina insatser för tillväxt och jobb, hjälpa dem som drabbas hårdast av krisen och göra något åt de ökande klyftorna i samhället.

Efter fem års ekonomisk kris befinner sig EU i en ny lågkonjunktur och cirka 26 miljoner människor är utan jobb.

Hushållens inkomster har minskat och nästan var fjärde invånare är eller riskerar att bli fattig. Länderna i Syd- och Östeuropa har drabbats särskilt hårt. Det visar kommissionens rapport om sysselsättning och social utveckling i Europa 2012 English .

Rapporten beskriver vilka åtgärder som bäst hjälper dem som drabbats hårdast av krisen – unga vuxna, arbetslösa kvinnor och ensamstående mammor. EU-länderna kan använda den här informationen för att anpassa sina åtgärder och hitta gemensamma lösningar.

Vad gör EU?

Arbetslösa hittar lättare ett nytt jobb i de EU-länder som har reformerat sina arbetsmarknader och välfärdssystem.

I sitt sysselsättningspaket Deutsch (de) English (en) français (fr) från april 2012 och de landsspecifika rekommendationerna för budgetarbetet 2012–2013 uppmanade kommissionen alla EU-länder att göra liknande reformer.

Länderna bör bland annat investera effektivare i utbildning och bidra till nya jobb i tillväxtsektorer som grön ekonomi, it och sjukvård.

Rapporten visar också att de flesta välfärdssystem är hårt ansträngda och att regeringarna har svårt att hjälpa de ökande antalet fattiga.

Kommissionen tänker senare i år lägga fram riktlinjer till EU-länderna om hållbara och effektiva socialpolitiska åtgärder.

Ökade klyftor i euroområdet

Rapporten bekräftar att det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan de norra och de södra euroländerna – i slutet av 2011 skiljde det 7,5 procentenheter.

Skillnaderna kan försvåra euroländernas ekonomiska samordning, men kommissionen vill ändå att länderna ska öka sin samordning av skatte- och sysselsättningspolitiken. I kommissionens plan för en fördjupad ekonomisk och monetär union pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) stakar man ut vägen mot dessa mål. Ett av förslagen gäller en gemensam budget för att tillfälligt hjälpa länder i nöd.

Mer måste också göras för att häva euroområdets skuldkris och satsa mer på nya jobb, kompetenshöjning och social inkludering.

EU:s sysselsättningsstrategi – fler och bättre jobb

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar