Navigacijska pot

Vrsta ljudi pred zavodom za zaposlovanje v Španiji © EU

Države članice EU morajo uskladiti svoje ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja, pomagati tistim, ki jih je kriza najhuje prizadela, in odpraviti rastočo družbeno neenakost.

Pet let po začetku gospodarske krize je EU spet v recesiji, brezposelnih je kar približno 26 milijonov prebivalcev.

Dohodki gospodinjstev so upadli, skoraj četrtina prebivalcev živi pod pragom revščine ali se temu bliža. Poročilo Evropske komisije o zaposlovanju in socialnem razvoju v Evropi 2012 English poleg tega kaže, da imajo največ težav države EU južne in vzhodne Evrope.

Poročilo izpostavlja najučinkovitejše ukrepe za pomoč tistim, ki jih je kriza najhuje prizadela, vključno z mladimi odraslimi, brezposelnimi ženskami in materami samohranilkami. Države EU lahko na podlagi teh informacij prilagodijo svoje politike in razvijejo skupne rešitve.

Ukrepi EU

Prebivalci imajo več možnosti, da pridejo do zaposlitve v državah EU, ki so že izvedle temeljite reforme trga dela in sistema socialne varnosti.

Komisija je zato vse države članice lani dvakrat pozvala, naj uvedejo ustrezne reforme, in sicer v predlogih v zvezi z zaposlovanjem (april 2012) ter priporočilih za posamezne države članice English (en) v zvezi s proračunom in gospodarsko politiko za obdobje 2012-2013.

Med predlogi so učinkovitejše naložbe v izobraževanje in usposabljanje ter podpora odpiranju visokokvalificiranih delovnih mest v sektorjih rasti, kot so zeleno gospodarstvo, informacijske in komunikacijske tehnologije ter zdravstvo.

Poročilo tudi poudarja, da je večina sistemov socialnega varstva v državah članicah preobremenjenih, zato imajo države težave pri spopadanju s širjenjem revščine med prebivalstvom.

Komisija namerava priskočiti na pomoč s smernicami, ki jih bo letos poslala vsem državam EU glede uvedbe trajnostnih in učinkovitih ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti.

Gospodarska ločnica v območju evra

Iz poročila je razvidna tudi velika razlika v stopnji brezposelnosti med severnim in južnim delom evrskega območja, saj je razkorak v stopnji brezposelnosti konec leta 2011 znašal kar 7,5 odstotne točke.

Ta razlika bi lahko povzročila težave pri usklajevanju ekonomskih politik v območju evra, zato je Evropska komisija države članice evrskega območja pozvala, naj bolje uskladijo svoje davčne politike in politike zaposlovanja. Načrt Komisije za tesnejšo ekonomsko in monetarno unijo opredeljuje korake za dosego tega cilja, vključno s skupnim proračunom, s katerim bi pomagali državam v težavah.

Potreben je tudi dodaten trud za dokončanje dolžniške krize v območju evra in povečanje naložb v odpiranje novih delovnih mest, izboljšanje znanja in večjo socialno vključenost.

Strategija zaposlovanja EU: za boljša in številčnejša delovna mesta

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave