Navigačný riadok

Ľudia stojaci v rade pred úradom práce v Španielsku © EÚ

Členské štáty musia skoordinovať svoje úsilie zamerané na stimuláciu rastu a tvorbu pracovných miest, pomôcť tým, ktorí sú najviac postihnutí krízou a riešiť rastúcu sociálnu nerovnosť.

Po piatich rokoch hospodárskej krízy je EÚ opäť v recesii, keď je približne 26 miliónov ľudí bez práce.

Príjmy domácností sa znižujú a takmer každá štvrtá osoba je chudobnejšia alebo jej hrozí, že sa ocitne v chudobe. Podľa správy Komisie Zamestnanosť a sociálny vývoj v Európe 2012 English kríza zasiahla výrazne najmä krajiny južnej a východnej Európy.

Správa ukazuje, ktoré opatrenia v prospech najviac postihnutých krízou (mladí ľudia, nezamestnané ženy a osamelých matiek) fungujú. Členské štáty EÚ môžu tieto informácie využiť na to, aby prispôsobili svoje politiky a našli spoločné riešenia.

Čo robí EÚ?

Pracovníci majú lepšiu šancu nájsť si zamestnanie v krajinách EÚ, ktoré uskutočnili podstatné reformy svojich pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia.

Komisia vo svojich návrhoch zamestnanosti Deutsch (de) English (en) français (fr) z apríla 2012 a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa hospodárskej politiky a rozpočtu na roky 2012 – 2013 vyzvala všetky členské štáty, aby uskutočnili podobné reformy.

Návrhy zahŕňajú efektívnejšie investície do vzdelávania a odbornej prípravy a podporu pri vytváraní kvalifikovaných pracovných miest v rastových odvetviach, akými sú ekologické hospodárstvo, informačné a komunikačné technológie a zdravotná starostlivosť.

Zo správy tiež vyplýva, že väčšina vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia už nemá rezervy a vlády majú problémy s riešením narastajúceho počtu chudobných ľudí.

Komisia plánuje v priebehu tohto roka pomáhať každej krajine EÚ poskytovaním usmernení o uplatňovaní udržateľných a účinných opatrení sociálnej podpory.

Rozdielnosť ekonomík eurozóny

Správa potvrdzuje obrovský rozdiel v miere nezamestnanosti medzi severom a juhom eurozóny – 7,5 % na konci roka 2011.

Tento rozdiel by mohol sťažiť hospodársku koordináciu eurozóny. Komisia vyzýva krajiny eurozóny na lepšiu koordináciu politík v oblasti daní a zamestnanosti. Vo svojom pláne hlbšej hospodárskej a menovej únie pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) uvádza kroky na dosiahnutie týchto cieľov vrátane spoločného rozpočtu na dočasnú pomoc krajinám v núdzi.

Väčšie úsilie je potrebné aj na ukončenie dlhovej krízy eurozóny a zvýšenie investícií do tvorby pracovných miest, zvyšovania kvalifikácií a sociálneho začlenenia.

Európska stratégia zamestnanosti – vytváranie nových a lepších pracovných miest

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy