Kruimelpad

Spanje: in de rij voor het arbeidsbureau © EU

Europa moet zijn maatregelen voor groei en werkgelegenheid coördineren, hulp bieden aan de grootste slachtoffers van de crisis en iets doen tegen de groeiende sociale ongelijkheid.

Vijf jaar na het begin van de economische crisis bevindt de EU zich opnieuw in een recessie, waardoor ongeveer 26 miljoen mensen zonder werk zitten.

De huishoudens hebben qua inkomen moeten inleveren en bijna één op de vier mensen leeft onder of dichtbij de armoedegrens. De landen in Zuid- en Oost-Europa worden het zwaarst getroffen, zo blijkt uit een rapport van de Commissie English over de werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in Europa in 2012.

Het rapport bekijkt welke hulp voor de grootste slachtoffers van de crisis, zoals jonge volwassenen, werkloze vrouwen en alleenstaande moeders, werkelijk effect sorteert. Met die informatie kunnen de EU-landen hun beleid aanpassen en gemeenschappelijke oplossingen bedenken.

Wat doet de EU?

Werknemers maken veel meer kans om een baan te vinden in EU-landen die hun arbeidsmarkt en sociale voorzieningen ingrijpend hebben aangepast.

Daarom dringt de Commissie er bij alle EU-landen op aan om soortgelijke hervormingen op te nemen in de werkgelegenheidsplannen, die voor april op het programma staan, en de landspecifieke aanbevelingen English (en) voor de begrotingen en het economisch beleid van de EU-landen voor de periode 2012-2013.

De voorstellen behelzen onder meer efficiënter investeren in onderwijs en opleiding, en in kwaliteitsbanen in groeisectoren zoals de groene economie, de informatie- en communicatietechnologie en de gezondheidszorg.

Volgens het rapport worden de nationale welvaartsstaten tot het uiterste op de proef gesteld en worstelen de nationale overheden met het stijgende aantal armen.

De Commissie is van plan in de loop van het jaar elk EU-land advies te geven over duurzame en doeltreffende sociale ondersteuningsmaatregelen.

Economische kloof in de eurozone

Het verslag bevestigt dat de werkloosheid sterkt verschilt tussen noordelijke en zuidelijke eurolanden: eind 2011 was er een verschil van 7,5 procentpunt.

Dit zou de economische coördinatie in de eurozone wel eens kunnen belemmeren. De Commissie dringt er daarom bij de eurolanden op aan om het belastings- en werkgelegenheidsbeleid beter op elkaar af te stemmen. In de blauwdruk voor een hechtere economische en monetaire unie worden de stappen in deze richting beschreven, zoals een gemeenschappelijk fonds voor landen in nood.

Er moet nog heel wat gebeuren om een einde te maken aan de schuldencrisis in de eurozone. Zo moet er worden geïnvesteerd in werkgelegenheid, betere scholing en maatschappelijke integratie.

EU-werkgelegenheidsstrategie – Meer en betere banen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links