Navigācijas ceļš

Rinda pie nodarbinātības dienesta Spānijā © ES

Eiropā jāsaskaņo attīstības un darbavietu radīšanas pasākumi, lai palīdzētu tiem, kurus krīze skārusi vissmagāk, un lai mazinātu augošo sociālo nevienlīdzību.

Ekonomikas krīzes piektajā gadā Eiropas Savienībā atkal ir ekonomiskās aktivitātes atslābums. Aptuveni 26 miljoni cilvēku ir bez darba.

Mājsaimniecībās ienākumi ir samazinājušies, un teju vai katrs ceturtais iedzīvotājs jau cieš vai drīzumā var ciest trūkumu. It īpaši smagi skartas ir Dienvideiropas un Austrumeiropas valstis, kā liecina Komisijas ziņojums par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā 2012. gadā English .

Ziņojumā ir parādīts, kuri pasākumi, kas palīdz krīzē vissmagāk skartajiem (tostarp jauniem cilvēkiem, sievietēm bez darba un vientuļajām mātēm), ir efektīvi. ES valstis šo informāciju var izmantot, lai attiecīgi pielāgotu savu politiku un izstrādātu kopējus risinājumus.

Ko lietas labā dara ES?

Darba ņēmējiem ir lielākas iespējas atrast darbu tajās ES valstīs, kurās ir būtiski reformēts darba tirgus un sociālā sistēma.

Savos 2012. gada aprīļa priekšlikumos par nodarbinātību un individuālajos ieteikumos valstīm English (en) par 2012.-2013. gada iekšzemes budžetu un ekonomikas politiku Komisija aicināja visas ES valstis veikt līdzīgas reformas.

Komisija ierosina, piemēram, efektīvāku investēšanu izglītībā un atbalstu augsti kvalificētu darbvietu radīšanai tādās augošās nozarēs kā zaļā ekonomika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un veselības aprūpe.

Ziņojumā arī norādīts, ka vairumā valstu sociālās sistēmas ir bīstami pārslogotas un ka valdības vairs nezina, ko iesākt ar pieaugošo skaitu trūkumcietēju.

Komisija plāno palīdzēt, šī gada beigās katrai ES valstij sniedzot ieteikumus par to, kā īstenot ilgtspējīgus un efektīvus sociālā atbalsta pasākumus.

Eirozonas ekonomiskās atšķirības

Ziņojumā ir apstiprināts, ka bezdarba līmenis eirozonas ziemeļos ir pavisam citādāks nekā eirozonas dienvidos, proti, zemākais un augstākais līmenis 2011. gada nogalē atšķīrās par 7,5 %.

Šī atšķirība varētu apgrūtināt ekonomikas koordināciju eirozonā. Komisija aicina eirozonas valstis labāk saskaņot savu nodokļu un nodarbinātības politiku. Komisijas padziļinātas ekonomikas un monetārās savienības izveides plānā ir minēti posmi šo mērķu sasniegšanai, tostarp kopējs budžets, kas vajadzīgs, lai īslaicīgi palīdzētu atsevišķām valstīm, kuras ir smagā situācijā.

Jāturpina strādāt, lai beidzot atrisinātu eirozonas parādu krīzi un palielinātu investīcijas darbvietu radīšanai, celtu darba ņēmēju kvalifikāciju un uzlabotu sociālo iekļautību.

ES nodarbinātības stratēģija — lielāks darbvietu skaits un labāka darbvietu kvalitāte

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites