Naršymo kelias

Labiausiai nuo krizės nukentėjusiems žmonėms reikalinga pagalba - 14/01/2013

Eilė prie darbo biržos Ispanijoje © ES

ES turi koordinuoti ekonomikos augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo pastangas, padėti tiems, kas labiausiai nukentėjo nuo krizės ir spręsti didėjančios socialinės nelygybės problemą.

Po penkerių ekonomikos krizės metų ES vėl patiria nuosmukį, o 26 mln. žmonių neturi darbo.

Namų ūkių pajamos sumažėjo, beveik ketvirtadalis skursta arba yra netoli skurdo ribos. Pagal Europos Komisijos ataskaitą Užimtumas ir socialinė raida Europoje 2012 m. English , Pietų ir Rytų Europos šalys nukentėjo itin stipriai.

Ataskaitoje informuojama, kurios priemonės, skirtos padėti labiausiai nuo krizės nukentėjusiems asmenims, tarp jų – suaugusiam jaunimui, darbo neturinčioms moterims ir vienišoms motinoms – yra veiksmingos. ES šalys gali pasinaudoti šia informacija, kad galėtų lengviau pakoreguoti savo politiką ir parengti bendrus sprendimus.

Ką daro ES?

Darbuotojai turi daugiau galimybių rasti darbo tose ES šalyse, kurios iš esmės reformavo savo darbo rinką ir socialinio aprūpinimo sistemas.

Europos Komisija 2012 m. balandžio mėn. pateiktuose užimtumo didinimo pasiūlymuose ir konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose English (en) dėl 2012–2013 m. nacionalinių biudžetų ir ekonomikos politikos visas ES šalis paragino imtis panašių reformų.

Be kita ko, siūloma geriau investuoti į švietimą ir mokymą, remti aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą tuose sektoriuose, kuriuose skatinamas ekonomikos augimas, pvz., ekologiškos ekonomikos, infomacinių ir ryšių technologijų bei sveikatos priežiūros.

Iš ataskaitos taip pat matyti, kad daugumai nacionalinių socialinio aprūpinimo sistemų vos užtenka lėšų, o vyriausybėms sunku kovoti su vis daugiau žmonių gresiančio skurdo problema.

Europos Komisija ketina padėti dar šiais metais kiekvienai ES šaliai parengdama gaires, kaip įgyvendinti tvarias ir veiksmingas socialinės paramos priemones.

Euro zonos ekonomikos skilimas

Ataskaitoje patvirtinama, kad nepaprastai daug skiriasi euro zonos šiaurės ir pietų nedarbo rodikliai – skirtumas 2011 m. pabaigoje buvo net 7,5 procentinio punkto.

Dėl tokio skirtumo gali tapti labai sunku koordinuoti euro zonos ekonomiką. Europos Komisija ragina euro zonos šalis geriau derinti mokesčių ir užimtumo politiką. Europos Komisijos platesnės apimties ekonominės ir pinigų sąjungos plane apibrėžta, kaip šiuos tikslus pasiekti, be to, numatytas bendras biudžetas, iš kurio būtų laikinai padedama į sunkią padėtį patekusioms šalims.

Daugiau pastangų reikia dėti ir euro zonos skolų krizei įveikti, daugiau investuoti į darbo vietų kūrimą, kvalifikacijos gerinimą ir socialinės įtraukties didinimą.

ES užimtumo strategija – kurti daugiau ir geresnių darbo vietų

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos