Cosán nascleanúna

Daoine i scuaine os comhair oifig fostaíochta sa Spáinn © AE

Ní mór don Eoraip cur lena cuid iarrachtaí le fás agus poist a chruthú, cabhrú leo siúd is measa atá buailte ag an ngéarchéim agus dul i ngleic leis an ardú san éagothroime shóisialta.

Cúig bliana isteach i ngéarchéim eacnamaíoch agus tá cúlú arís san AE – rud a fhágann thart ar 26 milliún duine gan obair.

Tháinig laghdú ar theacht isteach na dteaghlach, agus tá beagnach duine as gach 4 bochtaithe nó i mbaol. Is measa a bualadh tíortha i ndeisceart agus in oirthear na hEorpa, de réir thuarascáil an Choimisiúin Forbairtí fostaíochta & sóisialta san Eoraip 2012 English .

Léirítear sa tuarascáil cé acu de na bearta chun cabhrú leo siúd is mó atá thíos leis an ngéarchéim – ina measc daoine fásta óga, mná dífhostaithe agus máithreacha aonair – atá ag obair. Tig le tíortha an AE an fhaisnéis sin a úsáid chun cabhrú lena gcuid beartas a choigeartú agus réitigh comhchoiteanna a fhorbairt.

Cad atá ar siúl ag an AE?

Is fearr an seans atá ag oibrithe post a fháil sna tíortha AE a bhfuil leasuithe substaintiúla ar a margaí saothair agus córais leasa shóisialta déanta acu.

D'iarr an Coimisiún ar gach tír AE leasuithe den sórt sin a dhéanamh ina thograí fostaíochta Deutsch (de) English (en) français (fr) in Aibreán 2012 agus ina mholtaí do gach tír ar leith do bhuiséid baile agus beartais eacnamaíocha do 2012-2013.

I measc na dtograí tá infheistiú níos éifeachtaí in oideachas agus oiliúint, agus tacú le poist ard-oilte a chruthú in earnálacha fáis amhail an geilleagar glas, teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, agus cúram sláinte.

Léirítear sa tuarascáil freisin go bhfuil formhór na gcóras náisiúnta leasa á shíneadh go dtí an teorainn agus gur deacair do rialtais aghaidh a thabhairt ar an méadú ar líon na ndaoine atá ag éirí bocht.

Tá beartaithe ag an gCoimisiún cabhrú trí threoir a thabhairt níos déanaí i mbliana do gach tír san AE ar bhearta tacaíochta inbhuanaithe, éifeachtacha a chur chun feidhme.

Scoilt eacnamaíoch i limistéar an Euro

Deimhnítear sa tuarascáil go bhfuil difríocht mhór sna rátaí dífhostaíochta idir thíortha an limistéir euro thuaidh agus theas – 7.5 pointe céatadáin eatarthu ag deireadh 2011.

D'fhéadfadh an difríocht sin brú a chur ar chomhordú eacnamaíoch i limistéar an euro. Tá an Coimisiún ag iarraidh ar thíortha limistéar an euro comhordú níos fearr a dhéanamh ar a gcuid beartas cánach agus fostaíochta. I dtreoirphlean d'aontas geilleagrach agus airgeadaíochta níos doimhne pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ón gCoimisiún leagtar amach na céimeanna leis na spriocanna sin a bhaint amach, ina measc buiséad coiteann chun cabhrú go sealadach le tíortha atá i ngátar.

Ní mór tuilleadh oibre freisin chun deireadh a chur le géarchéim fiachais limistéar an euro agus infheistíocht i gcruthú post a mhéadú, le scileanna agus cuimsiú sóisialta a uasghrádú.

Straitéis fostaíochta an AE – breis post & poist níos fearr a chruthú

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links