Navigointipolku

Ihmiset jonottavat työvoimatoimiston edessä Espanjassa © EU

EU:n on koordinoitava kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia, autettava talouskriisistä pahimmin kärsiviä maita ja väestöryhmiä ja estettävä sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen.

Talouskriisi on nyt kestänyt jo viisi vuotta, ja EU:n talouskehitys on jälleen taantumassa. Noin 26 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä.

Kotitalouksien tulot ovat pienentyneet, ja lähes joka neljäs eurooppalainen elää köyhyysrajan alapuolella tai on vaarassa ajautua köyhyyteen. Taloustilanne on erityisen kurja monissa Etelä- ja Itä-Euroopan maissa, todetaan komission tuoreessa raportissa työllisyydestä ja yhteiskunnallista kehityksestä EU:ssa vuonna 2012 English .

Raportissa tarkastellaan, miten toimet talouskriisistä pahiten kärsivien väestöryhmien kuten nuorten aikuisten, työttömien naisten ja yksinhuoltajaäitien auttamiseksi ovat onnistuneet. EU-maiden toivotaan näiden analyysien avulla voivan kehittää politiikkojaan ja löytää yhteisiä ratkaisuja ongelmiin.

Mitä EU tekee talouskriisin ratkaisemiseksi?

Niissä EU-maissa, joissa on tehty merkittäviä uudistuksia työmarkkinoilla ja sosiaaliturvajärjestelmissä, työttömiksi jääneillä on ollut paremmat mahdollisuudet löytää uusi työpaikka jopa kriisivuosien aikana.

Komissio peräänkuulutti vastaavia uudistuksia kaikilta EU-mailta huhtikuussa 2012 julkaisemassaan työllisyyspaketissa ja sen maakohtaisissa suosituksissa English (en) , jotka koskevat vuosien 2012–2013 kansallisia talousarvioita ja talouspolitiikkoja.

EU-maiden olisi erityisesti investoitava tehokkaammin yleissivistävään koulutukseen ja ammattikoulutukseen sekä tuettava korkeatasoista ammattitaitoa vaativien työpaikkojen luomista kasvusektoreilla, kuten vihreän teknologian alalla, tieto- ja viestintätekniikassa ja terveydenhuollossa.

Raportista käy myös ilmi, että kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät toimivat monissa EU-maissa äärirajoillaan, ja mailla on vaikeuksia estää kotitalouksien köyhtymistä.

Komissio pyrkii edistämään EU-maiden toimia köyhyyden torjunnassa antamalla myöhemmin tänä vuonna kullekin maalle ohjeet kestävän ja tehokkaan sosiaalipolitiikan kehittämisen tueksi.

Euroalueen talouden eriytyminen

Raportista käy ilmi valtava ero euroalueen pohjoisten ja eteläisten maiden työllisyystilanteiden välillä. Alhaisimman ja korkeimman työttömyysprosentin ero oli vuonna 2011 peräti 7,5 prosenttiyksikköä.

Suurten sisäisten erojen vuoksi alueen talouspolitiikan koordinointi on vaikeaa. Komissio peräänkuuluttaakin euromailta parempaa vero- ja työllisyyspolitiikkojen koordinointia. Se on esittänyt suunnitelman tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi , jossa eritellään keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Siihen sisältyy mm. ehdotus yhteisestä budjetista, jolla autettaisiin kriisistä pahimmin kärsiviä maita.

EU-mailta vaaditaan lisäponnisteluja euroalueen velkakriisin ratkaisemiseksi sekä investointeja työpaikkojen lisäämiseen, työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen.

EU:n työllisyysstrategia – lisää ja parempia työpaikkoja

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä