Sti

Mennesker i kø foran et arbejdsformidlingskontor i Spanien © EU

Europa skal koordinere sine tiltag til vækst og jobskabelse, hjælpe dem, der er hårdest ramt af krisen, og bekæmpe den stigende sociale ulighed.

Fem år efter den økonomiske krise begyndte, er EU igen i recession – og omkring 26 millioner mangler arbejde.

Husstandsindkomsterne er faldet, og næsten én ud af fire er fattig eller truet af fattigdom. Lande i det sydlige og østlige Europa blev særlig hårdt ramt ifølge Kommissionens rapport Udviklingen på det beskæftigelsesmæssige og sociale område 2012 English .

Rapporten viser, hvilke af de tiltag, der skal hjælpe de hårdest ramte af krisen – blandt andet unge, arbejdsløse kvinder og enlige mødre – der virker. EU-landene kan bruge disse oplysninger til at tilpasse deres politikker og udvikle fælles løsninger.

Hvad gør EU?

Arbejdstagere har størst chance for at finde job i de EU-lande, der har gennemført omfattende reformer af deres arbejdsmarkeder og velfærdssystemer.

Kommissionen opfordrede i sine beskæftigelsesforslag i april 2012 og i de landespecifikke henstillinger English (en) for EU- landenes finanslove og økonomiske politik i 2012-2013 alle landene til at lave lignende reformer.

Forslagene omfatter blandt andet en mere effektiv investering i uddannelse og støtte til skabelsen af højkvalifikationsjob i vækstsektorer som grøn økonomi, informations- og kommunikationsteknologi og sundhed.

Rapporten viser også, at de fleste nationale velfærdssystemer er strakt til det yderste, og regeringerne har svært ved at takle det stigende antal mennesker, der rammes af fattigdom.

Kommissionen vil hjælpe ved senere på året at vejlede hvert EU-land om, hvordan det indfører bæredygtige og effektive sociale støtteforanstaltninger.

Økonomisk skel i euroområdet

Rapporten bekræfter, at der er stor forskel på arbejdsløsheden i den nordlige og den sydlige del af euroområdet – en forskel på 7,5 procentpoint ved udgangen af 2011.

Denne forskel kan sætte den økonomiske koordination i euroområdet under pres. Kommissionen opfordrer landene i euroområdet til at koordinere deres skatte- og beskæftigelsespolitikker bedre. Kommissionens plan for en udvidet økonomisk og monetær union fastsætter skridt til at nå disse mål. Blandt andet et fælles budget, der skal give en midlertidig håndsrækning til de lande, der har brug for det.

Der skal også gøres mere for at afslutte euroområdets gældskrise og øge investeringen i jobskabelse, forbedring af kompetencer og social inklusion.

EU's beskæftigelsesstrategi – flere og bedre job

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links