Навигационна пътека

Опашка пред бюро по труда в Испания © ЕС

Европа трябва да координира усилията си за създаване на растеж и заетост, да помогне на най-силно засегнатите от кризата и да предприеме действия във връзка с увеличаващото се социално неравенство.

След пет години икономическа криза ЕС отново е в рецесия и 26 милиона души са без работа.

Доходите на домакинствата са намалели и почти всеки четвърти човек живее в бедност или в риск от бедност. Страните в Южна и Източна Европа са засегнати особено силно от кризата според доклада на Комисията Заетост и социално развитие в Европа (2012) English .

Докладът показва кои от мерките в помощ на хората, засегнати най-силно от кризата (младежи, безработни жени, самотни майки и др.), работят. Страните от ЕС могат да използват тази информация, за да коригират своите политики и да разработят съвместни решения.

Какво прави ЕС?

Работниците имат по-голям шанс да си намерят работа в страните от ЕС, които са извършили съществени реформи в своите трудови пазари и социални системи.

В своите предложения за заетост Deutsch (de) English (en) français (fr) през април 2012 г. и в специфичните препоръки за отделните страни относно техните бюджети и икономически политики за периода 2012 - 2013 г. Комисията призова всички страни от ЕС да предприемат подобни реформи.

Предложенията включват по-ефективно инвестиране в образование и обучение и подкрепа за създаването на висококвалифицирани работни места в перспективни сектори като екологичната икономика, информационните и комуникационните технологии и здравеопазването.

От доклада също така става ясно, че повечето национални системи за социална защита са достигнали предела на възможностите си и правителствата изпитват затруднения да се справят с нарастващия брой хора, изпадащи в бедност.

Комисията планира да помогне, като по-късно тази година предостави на всяка страна от ЕС насоки за прилагането на устойчиви и ефективни мерки за социално подпомагане.

Икономическо разделение в еврозоната

Докладът потвърждава наличието на огромна разлика в равнището на безработица между северната и южната част на еврозоната – 7,5 процентни пункта в края на 2011 г.

Тази разлика може да затрудни икономическата координация в еврозоната. Комисията призовава страните от еврозоната по-добре да координират своите политики за данъчно облагане и заетост. В подробния план на Комисията за задълбочен икономически и паричен съюз pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) се посочват мерките за постигане на тези цели, включително общ бюджет за временно подпомагане на нуждаещите се страни.

Необходими са повече усилия и за излизане от дълговата криза в еврозоната и увеличаване на инвестициите в създаване на работни места, подобряване на уменията и социално приобщаване.

Стратегия на ЕС за заетост – създаване на повече и по-добри работни места

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки