Navigačný riadok

Pracovné miesta a odborné vzdelávanie pre mladých ľudí - 05/12/2012

EÚ vo svojich navrhovaných opatreniach pre nezamestnaných do 25 rokov zaručuje ponuku pracovného miesta, ďalšie vzdelávanie alebo odbornú prípravu.

Približne 7,5 milióna ľudí vo veku od 15 do 24 rokov je nezamestnaných, pričom nepokračujú vo vzdelávaní ani v odbornej príprave. Hľadanie práce je z dôvodu hospodárskej krízy oveľa náročnejšie. Viac ako pätina mladých ľudí je bez práce. V Grécku a Španielsku je to viac ako polovica.

S cieľom pomôcť mladým ľuďom Komisia navrhuje balík opatrení DeutschEnglishfrançais a zároveň odporúča členským štátom, aby zaviedli program, ktorý by osobám do 25 rokov zaručoval zamestnanie alebo odbornú prípravu.

V rámci tohto programu by krajiny EÚ zabezpečili, že všetci mladí ľudia dostanú pracovnú ponuku, budú pokračovať vo svojom vzdelávaní, odbornej príprave alebo stáži do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo zaradenia do evidencie nezamestnaných.

Komisia by podporila vnútroštátne programy poskytnutím financovania z prostriedkov EÚ a prostredníctvom vytvárania sietí slúžiacich na výmenu nápadov o najlepších spôsoboch zapojenia mladých ľudí do práce, odbornej prípravy alebo pracovnej stáže.

Podobné programy sa už uplatňujú vo Fínsku a Rakúsku. Na tieto programy by sa z peňazí daňových poplatníkov vynaložilo približne 21 miliárd EUR – táto suma je však oveľa nižšia ako výdavky na podporu mladých v nezamestnanosti.

Odhliadnuc od ťažkej situácie mladých ľudí a ich rodín, náklady na európske hospodárstvo spojené s nezamestnanosťou mladých ľudí sa rovnajú približne 1,2 % HDP EÚ alebo 150 miliardám EUR ročne English (počítajú sa ako súčet vyplatených dávok v nezamestnanosti a straty daňových príjmov a zárobkov).

Pomôcť už teraz

Je takisto dôležité pomôcť už teraz a nečakať, kým sa hospodárstvo zotaví. Čím dlhšie zostanú mladí ľudia bez práce a pracovných skúseností, tým vyššie je riziko, že sa neuplatnia na trhu práce ani po návrate hospodárstva k rastu.

V celej Európe je približne 30% nezamestnaných mladých ľudí bez práce viac ako 12 mesiacov, čo za rok 2011 predstavuje 1,6 milióna osôb. Pre porovnanie, v roku 2008 to bolo 900 000 mladých ľudí.

Balík opatrení je reakciou na požiadavky vedúcich predstaviteľov EÚ a Európskeho parlamentu. Nadväzuje na opatrenia, ktoré sa už uplatnili a ktorých cieľom je pomôcť mladým ľudom vrátiť sa k štúdiu, prihlásiť sa do odborného vzdelávania alebo získať prvé pracovné skúsenosti.

Viac informácií o pracovných programoch EÚ pre mladých ľudí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy