Cosán nascleanúna

Poist agus oiliúint do dhaoine óga - 05/12/2012

Thabharfaí ráthaíocht do dhaoine dífhostaithe faoi 25 bliana d'aois go mbeadh tairiscint oibre, oideachas breise nó oiliúint ar fáil dóibh faoi bhearta atá molta ag an AE.

Tá isteach is amach ar 7.5 milliún duine idir 15 bliana agus 24 bliana d'aois nach bhfuil i bhfostaíocht, in oideachas ná in oiliúint. Tá sé i bhfad níos deacra post a aimsiú de bharr na géarchéime eacnamaíche. Tá breis agus duine as gach cúigear ógánach as obair. Sa Ghréig agus sa Spáinn tá an figiúr sin níos airde ná duine as gach beirt.

Le cuidiú leis an aos óg, tá pacáiste beart DeutschEnglishfrançais á mholadh ag an gCoimisiún, maille le moladh do na Ballstáit clár ráthaíochta fostaíochta agus oiliúna a chur i bhfeidhm dóibh siúd faoi bhun 25 bliana d'aois.

Faoina leithéidí de chláir d'fhéadfadh tíortha an AE a chinntiú go bhfaighidh gach duine óg tairiscint oibre, oideachas breise, printíseacht nó tréimhse oiliúna laistigh de cheithre mhí ón scoil a fhágáil nó óna bheith dífhostaithe.

Thabharfadh an Coimisiún tacaíocht do na cláir náisiúnta trí mhaoiniú AE a chur ar fáil agus líonraí a chruthú le smaointe a mhalartú faoi na bealaí is fearr le daoine a chur ag obair, i mbun oiliúna nó printíseachta.

Tá cláir ráthaíochta den chineál sin i bhfeidhm cheana san Fhionlainn agus san Ostair. Is ó phóca an cháiníocóra a dhéanfaí na costais sin a mhaoiniú – timpeall €21 billiún – ach is costas i bhfad níos ísle atá ann ná an costas a bhaineann le daoine óga a fhágáil ar an dól.

Chomh maith leis na deacrachtaí a mbíonn ar an aos óg agus a muintir aghaidh a thabhairt orthu, tugann an costas a chuireann dífhostaíocht i measc an aosa óig ar gheilleagar na hEorpa cuntas ar thimpeall 1.2% de OTI an AE, nó €150 billiún sa bhliain English (arna ríomh mar shochair arna n-íoc móide ioncam agus tuilleamh ó cháin arna gcailleadh).

Tá cabhair ag teastáil

Tá sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna sin anois agus gan fanacht go dtiocfaidh an geilleagar chuige féin arís. A fhaid a bheidh daoine óga dífhostaithe agus gan taithí oibre, is mó an baol atá ann nach gcuimseofar iad sa mhargadh fostaíochta nuair a thiocfaidh feabhas ar an ngeilleagar.

Ar fud na hEorpa tá timpeall 30% de na daoine óga gan phost a bhí dífhostaithe le breis agus 12 mhí – 1.6 milliún in 2011 i gcomparáid le 900,000 in 2008.

Tagann an pacáiste beart seo sa treis mar fhreagairt ar iarratas ó cheannairí an AE agus Parlaimint na hEorpa. Is bearta iad a leanann ó bhearta atá i bhfeidhm cheana agus a chuidíonn le daoine filleadh ar an scoil, clárú do ghairmoiliúint nó a gcéad taithí oibre a fháil.

Tuilleadh faoi chlár fostaíochta an AE do dhaoine óga

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links