Navigatsioonitee

Töö- ja koolitusvõimalusi noortele - 05/12/2012

ELi kavandatavate meetmetega tagataks alla 25-aastastele töötutele töö-, täiendõppe- või praktikakoht.

Umbes 7,5 miljonit noort vanuses 15−24 ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitusel. Majanduskriis on muutnud töö leidmise veelgi raskemaks. Enam kui üks viiest noorest on töötu. Kreekas ja Hispaanias on töötu iga teine noor.

Nende abistamiseks kavandab komisjon meetmete paketti DeutschEnglishfrançais, sealhulgas ELi liikmesriikidele suunatud soovitust rakendada töökohtade ja koolituse tagamise programme alla 25-aastastele noortele.

Selliste programmide kohaselt tagaksid ELi liikmesriigid, et kõik noored saaksid tööpakkumise, täiendushariduse, õpipoisiõppe või praktikavõimaluse nelja kuu jooksul alates formaalõppe lõpetamisest või töötuks jäämisest.

Komisjon toetaks riiklikke programme ELi poolse rahastamisega ning selliste võrgustike moodustamisega, mille raames saaks vahetada ideid parimate viiside kohta noortele töökohtade, koolituse või praktika võimaldamisel.

Soomes ja Austrias juba rakendatakse sarnased tööhõive tagamise programme. Sellised programmid lähevad maksumaksjatele maksma umbes 21 miljardit eurot, kuid see summa on palju väiksem noortele makstavatest töötushüvitistest.

Lisaks noorte ja nende perekondade raskustele moodustavad noorte töötusega seotud kulud Euroopa majanduses umbes 1,2% ELi SKPst ehk 150 miljardit eurot aastas English (arvutatud makstud hüvitiste ning saamata jäänud maksu- ja muu tulu alusel).

Aidata on vaja praegu

On oluline aidata nüüd ning mitte jääda ootama majanduse taastumist. Mida kauem on noored töötud ja töökogemusteta, seda suurem on oht, et nad jäävad majanduse taastumisel tööturult kõrvale.

Kogu Euroopas on ligikaudu 30% töötutest noortest olnud tööta kauem kui 12 kuud (1,6 miljonit 2011. aastal, võrreldes 900 000-ga aastal 2008).

Kirjeldatud meetmete pakett töötati välja ELi riigijuhtide ja Euroopa Parlamendi palvel. See on järelmeede juba olemasolevatele meetmetele, mis käsitlevad kooli tagasipöördumist, kutseõppega alustamist või esimese töökogemuse omandamist.

Täiendavalt ELi noortele suunatud tööprogrammide kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad