Cesta

Zaměstnanost a vzdělávání mladých lidí - 05/12/2012

Navrhovaná opatření EU by nezaměstnaným do 25 let zaručila pracovní nabídky, další vzdělávání či odbornou přípravu.

Okolo 7,5 milionů lidí ve věku od 15 do 24 let nemá práci a ani neúčastní jakéhokoli dalšího vzdělávání. Kvůli hospodářské krizi je přitom hledání práce mnohem složitější. V uvedené věkové skupině je bez práce nejméně každý pátý. V Řecku a ve Španělsku pak nejméně každý druhý.

Komise se snaží situaci řešit a navrhuje soubor opatření DeutschEnglishfrançais, která kromě jiného zahrnují doporučení adresovaná členským zemím, aby zavedly program záruk právě pro osoby ve věku do 25 let.

Programy by zajistily, aby všichni mladí lidé dostali do 4 měsíců po ukončení formálního vzdělávání nebo od chvíle, kdy přišli o práci, nějakou pracovní nabídku, případně mohli dále studovat nebo se účastnit učňovského programu či stáže.

Komise by národní programy finančně podpořila a pomohla by vytvářet sítě pro výměnu osvědčených způsobů, jak mladým zajistit práci, odbornou přípravu nebo nějaký učňovský program.

Například ve Finsku a Rakousku již podobné programy záruk běží. Tyto programy by byly hrazeny z peněz daňových poplatníků. Jednalo by se asi o 21 miliard eur, což je ale stále mnohem méně, než kolik činí náklady na podporu mladých lidí v nezaměstnanosti.

Pomineme-li, jak těžce nezaměstnanost doléhá na mladé lidi a jejich rodiny, jsou tu související náklady zatěžují evropské hospodářství. Představují zhruba 1,2 % HDP Unie, tedy asi 150 miliard eur ročně English (vypočteno na základě vyplacených dávek a ztrát na daních a příjmech).

Není na co čekat

Důležité je přijít s pomocí ihned a nečekat, až nastanou ekonomicky příznivější podmínky. Čím déle zůstávají mladí lidé nezaměstnáni a bez pracovních zkušeností, tím vyšší je riziko, že až dojde k oživení ekonomiky, budou se na trh práce jen těžko vracet.

Přibližně 30 % nezaměstnaných mladých lidí v Evropě je bez práce již déle než 12 měsíců. V roce 2011 se jednalo o 1,6 milionu osob, v roce 2008 o 900 000.

Balíček opatření je reakcí na žádost vedoucích představitelů EU a Evropského parlamentu. Navazuje na opatření, která jsou již zavedena s cílem pomoci lidem s dalším vzděláváním, zápisem do odborných kurzů nebo s hledáním první pracovní zkušenosti.

Další informace o evropských programech zaměstnanosti pro mladé lidi

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy