Навигационна пътека

Работни места и обучение за младите хора - 05/12/2012

На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение за работа, допълнително образование или обучение съгласно предлагани от ЕС мерки.

Около 7,5 милиона души на възраст между 15 и 24 години не работят, не учат и не се обучават. Икономическата криза направи много по-трудно намирането на работа. Повече от 20 % от младите хора са безработни. В Гърция и Испания този процент е по-висок от 50 %.

За да им помогне, Комисията предлага пакет от мерки DeutschEnglishfrançais, включващ препоръка страните от ЕС да въведат програми за гарантиране на работни места и обучение за хората на възраст под 25 години.

Чрез тези програми в страните от ЕС на всички млади хора ще се осигурява предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като завършат образованието си или загубят работата си.

Комисията ще подкрепя националните програми чрез предоставяне на финансиране и изграждане на мрежи за обмен на идеи за най-добрите начини младите хора да започнат работа, обучение или чиракуване.

Финландия и Австрия вече имат подобни програми. За програмите ще трябва да плащат данъкоплатците – около 21 милиарда евро, но това ще струва много по-малко, отколкото ако оставим младежите на социални помощи.

Освен трудностите, които младите хора и техните семейства изпитват, разходите за европейската икономика в резултат на младежката безработица са около 1,2% от БВП на ЕС или 150 милиарда евро годишно English (изчислени като сбор на изплатените социални помощи и загубата на приходи от данъци и доходи).

Помощ, необходима сега

Важно е също така да се помогне на младите хора днес, а не да се чака икономиката да се възстанови. Колкото по-дълго те са без работа и без трудов стаж, толкова по-голям е рискът да останат извън пазара на труда, когато икономиката се съвземе.

През 2011 г. в Европа около 30% от безработните младежи са били без работа повече от 12 месеца в сравнение с 900 000 души през 2008 г.

Пакетът от мерки бе изготвен в отговор на искане от лидерите на ЕС и Европейския парламент. Той е допълнение към вече изпълняващите се мерки за подпомагане на младите хора да се върнат в училище, да започнат професионално обучение или да придобият първия си трудов опит.

Още за програмите на ЕС за заетост на младите хора

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки