Navigačný riadok

Prepojenie informácií o voľných pozíciách a uchádzačoch - 03/12/2012

Logo EÚ z hviezdičiek v tvare kruhu a slovo „EURES“ @ EÚ

Online služba EÚ ponúkajúca voľné pracovné miesta bude rozšírená, aby obsiahla ďalšie pracovné pozície a širší okruh ľudí bez práce.

Vytváranie pracovných miest je vzhľadom na 25 miliónov nezamestnaných pre EÚ prioritou. Pre mnohých z nich by riešením mohlo byť hľadanie si práce v inom členskom štáte EÚ, v ktorom existujú voľné pracovné miesta pre ich pracovné profily.

Pracovné miesta sú dostupné v celej Európe – počet neobsadených pozícií rastie od polovice roku 2009 najmä v rýchlo rastúcich oblastiach, ako sú IT, telekomunikácie a ekologické hospodárstvo.

Komisia v reakcii na tento stav upravuje celoeurópsku službu sprostredkovania práce – EURES, aby lepšie spájala uchádzačov o zamestnanie a ponuky zamestnávateľov. Táto sieť verejných služieb zamestnanosti v súčasnosti pokrýva až 40 % pracovných miest dostupných v 31 európskych krajinách a takisto spravuje online databázu, v ktorej je 750 000 životopisov.

Podľa novej stratégie English sa služba EURES rozšíri, aby mohla ponúkať ešte viac pracovných miest, a to prostredníctvom začlenenia súkromných pracovných agentúr do siete. Tieto budú akreditované a pod dohľadom národných úradov, ktoré vytvoria jednotlivé zúčastnené krajiny.

Stratégia takisto viac upriami pozornosť služby EURES na pomoc mladým nezamestnaným ľuďom nájsť si prácu alebo sa zapojiť do učňovského vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Tento portál pracovných miest je bezplatný a navyše v 25 jazykoch obsahuje informácie o životných a pracovných podmienkach vo všetkých zúčastnených krajinách.

Do siete EURES sa zapojilo všetkých 27 krajín EÚ rovnako ako Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Portál zaznamenáva 4 milióny návštev mesačne a ročne pomôže približne 50 000 osobám uplatniť sa na trhu práce.

Viac informácií vám získajte osobne počas jedného z informačných stretnutí EURES vo vašom okolí.

Plán pracovných miest

Reforma služby EURES je v súlade s programom EÚ pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, ktorého cieľom je vytvoriť pružné pracovné trhy, poskytnúť pracovníkom zručnosti, ktoré potrebujú, zlepšiť pracovné podmienky a prispieť k tvorbe pracovných miest.

Hlavným cieľom je, aby do roku 2020 malo prácu 75 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov. Ide o jeden z 5 kľúčových prvkov európskej stratégie pre rast a zamestnanosť s názvom Európa 2020.

Reformy služby EURES sa budú zavádzať v priebehu roka 2013.

Viac o politike zamestnanosti EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy