Ścieżka nawigacji

Logo z kręgiem gwiazd UE oraz słowo „EURES” @ UE

Unijny serwis pośrednictwa pracy online zwiększa swój zakres, aby prezentować więcej ofert i służyć pomocą większej liczbie bezrobotnych.

Obecnie 25 mln ludzi poszukuje zatrudnienia w UE, dlatego tworzenie miejsc pracy ma dla Europy pierwszorzędne znaczenie. Wiele osób decyduje się na podjęcie pracy w innym kraju UE, gdzie istnieje zapotrzebowanie na oferowane przez nich kwalifikacje.

W całej Europie nie brakuje miejsc pracy – od połowy 2009 r. nieprzerwanie rośnie liczba wakatów, zwłaszcza w szybko rozwijających się dziedzinach takich jak technologie informacyjne, telekomunikacja i gospodarka ekologiczna.

W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska usprawnia swój ogólnoeuropejski serwis pośrednictwa pracy – EURES. Pozwoli to lepiej uwzględnić wymagania zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Ta sieć publicznych służb zatrudnienia gromadzi informacje na temat 40 proc. miejsc pracy w 31 krajach europejskich i dysponuje internetową bazą danych zawierającą 750 tys. życiorysów.

W ramach nowej strategii English system EURES zwiększy swoją ofertę miejsc pracy dzięki włączeniu do współpracy prywatnych biur zatrudnienia. Będą one akredytowane i nadzorowane przez krajowe biura, które powstaną w każdym kraju uczestniczącym w tym programie.

Dzięki nowej strategii EURES w większym stopniu skoncentruje się na pomocy młodym bezrobotnym w znalezieniu pracy lub dostaniu się na praktykę bądź szkolenie zawodowe.

Korzystanie z internetowego serwisu ofert pracy jest nieodpłatne. W portalu (dostępnym w 25 językach) zamieszczane są także informacje na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach będących członkami sieci EURES.

Sieć obejmuje wszystkie 27 krajów UE oraz Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię.

Co miesiąc 4 mln osób przeglądają strony portalu, który pomaga w znalezieniu ok. 50 tys. miejsc pracy rocznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w spotkaniu informacyjnym EURES organizowanym blisko Ciebie.

Plan dotyczący miejsc pracy

Modernizacja sieci EURES jest zgodna z unijnym programem na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który ma na celu zwiększenie elastyczności rynków pracy, wyposażenie pracowników w niezbędne umiejętności, poprawienie warunków pracy i tworzenie miejsc pracy.

Głównym celem – w perspektywie do roku 2020 – jest zwiększenia do 75 proc. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat. Jest to jeden z pięciu najważniejszych elementów unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.

Działanie mające na celu usprawnienie funkcjonowania sieci EURES ma potrwać do końca 2013 r.

Unijna polityka w dziedzinie zatrudnienia − więcej informacji

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki