Navigācijas ceļš

Darba devējiem un darbiniekiem būs vieglāk atrast citam citu - 03/12/2012

Logo ar ES zvaigžņu apli un vārdu “EURES” @ ES

Iecerēts paplašināt ES uzturētās vakanču vietnes sniegto pakalpojumu klāstu, lai vietnē būtu vairāk vakanču un lai izdotos palīdzēt vēl lielākam skaitam bezdarbnieku.

Pašlaik Eiropas Savienībā bez darba ir 25 miljoni cilvēku, līdz ar to jaunu darbvietu radīšana ir viena no ES prioritātēm. Daudziem viens no iespējamiem risinājumiem ir atrast darbu citā ES dalībvalstī, kur vajadzīgi darbinieki ar tieši tādām prasmēm, kādas ir viņiem.

Brīvas darbvietas ir visā Eiropā, — vakanču skaits kopš 2009. gada vidus pieaug, pirmām kārtām nozarēs, kur vērojama strauja izaugsme, piemēram, informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un “zaļās ekonomikas” jomā.

Pielāgojoties pašreizējai situācijai, Eiropas Komisija veic izmaiņas savā nodarbinātības dienestu tīklā “EURES”, lai tas labāk atbilstu gan darba meklētāju, gan darba devēju vajadzībām. Šajā valsts nodarbinātības dienestu tīklā pašlaik tiek piedāvāti aptuveni 40 % no 31 Eiropas valstī pieejamām darbvietām. Tīkla vietnē ir datubāze, kurā ir aptuveni 750 000 dzīvesgājuma aprakstu (CV).

Nolemts īstenot jaunu stratēģiju English , paplašinot “EURES” tīklu, lai tajā būtu pieejams vēl lielāks skaits darbvietu, tostarp arī privātu nodarbinātības aģentūru vakances. Privātas aģentūras akreditēs un uzraudzīs birojs, ko izveidos katra tīkla dalībvalsts.

Saskaņā ar jauno stratēģiju “EURES” tīkls vairāk centīsies palīdzēt gados jauniem bezdarbniekiem atrast darbu vai prakses vietu, vai iespēju mācīties.

ES nodarbinātības tīkla vietne pieejama par velti, un tajā ir arī informācija (25 valodās) par dzīvi un nodarbinātības noteikumiem visās tīkla dalībvalstīs.

“EURES” tīklā darbojas visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.

Tā vietnei ik mēnesi ir četri miljoni apmeklētāju, un katru gadu ar tās palīdzību darbu atrod 50 000 darba ņēmēju.

Sīkākas ziņas varat saņemt, dodoties uz “EURES” tīkla rīkotu informēšanas pasākumu jūsu reģionā.

Nodarbinātības veicināšanas plāns

“EURES” tīkla reforma atbilst ES nodarbinātības un jaunu prasmju veicināšanas stratēģijai, kuras mērķis ir padarīt darba tirgus elastīgākus, darba ņēmējiem dot iespēju apgūt vajadzīgās prasmes, uzlabot darba apstākļus un radīt jaunas darbvietas.

Galvenais mērķis ir līdz 2020. gadam panākt, lai nodarbināti būtu 75 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem. Šis mērķis ir viens no pieciem svarīgākajiem ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas “Eiropa 2020” elementiem.

“EURES” tīkla reforma jāpabeidz līdz 2013. gada beigām.

Vēl par ES nodarbinātības politiku

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites