Cosán nascleanúna

Poist a thabhairt do chuardaitheoiri post - 03/12/2012

Lógó agus ciorcal réaltaí an AE agus an focal ‘Eures’ aige @ AE

Fairsingeofar seirbhís post ar líne an AE trí bhreis folúntas a chur léi chun breis daoine dífhostaithe a shroicheadh.

Agus 25 milliún gan obair faoi láthair, tosaíocht don AE is ea poist a chruthú. Réiteach do chuid mhaith daoine is ea post a aimsiú i dtír eile AE, áit a bhfuil folúntais do na scileanna ar leith atá acu.

Tá poist ar fáil ar fud na hEorpa – tá ardú ag teacht ar líon na bpost gan líonadh ó lár 2009 i leith, go háirithe i réimsí ardfháis amh TF, teileachumarsáid agus an geilleagar glas.

Mar fhreagairt air sin, tá a sheirbhís socrúcháin post uile-Eorpach – EURES – á coigeartú ag an gCoimisiún le héilimh na bhfostóirí is na gcuardaitheoirí post a shásamh níos fearr. Faoi láthair cumhdaíonn an líonra seirbhísí fostaíochta poiblí sin suas le 40% de na poist atá ar fáil in 31 tír Eorpach, chomh maith le bunachar sonraí ar líne ina bhfuil 750 000 CV a óstáil.

Faoi straitéis nua English , fairsingeofar EURES le níos mó post fós a chur ar fáil trí ghníomhaireachtaí fostaíochta príobháideacha a chur leis an líonra. Creidiúnóidh agus maoirseoidh oifigí náisiúnta, a chruthóidh gach tír atá rannpháirteach, iadsan.

Leis an straitéis, is mó fós a bheidh EURES dírithe ar chabhrú le daoine óga dífhostaithe post a fháil nó dul isteach in oiliúint ní i bprintíseachtaí.

Tá an suíomh post saor in aisce agus tugtar eolas faoi dhálaí maireachtála is oibre ann i ngach tír atá rannpháirteach - in 25 teanga.

Tá 27 tír uile an AE rannpháirteach in EURES, fara an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Eilvéis.

Meallann an suíomh gréasáin 4 mhilliún cuairt sa mhí agus tugann na cosáin a ghineann sé 50 000 socrúchán sa bhliain.

Tig leat féin breis sonraí a fháil ach dul chuig seisiún eolais EURES atá in aice leat.

Plean post

Tá leasú EURES de réir chlár do scileanna is do phoist nua an AE, a bhfuil faoi margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, na scileanna atá uathu a thabhairt d'oibrithe, dálaí oibre a fheabhsú agus poist a chruthú.

An príomhchuspóir – faoi 2020 – sin ráta fostaíochta 75% a bhaint amach do na daoine uile idir 20 agus 64. Sin ceann amháin de chúig mhórmhír na straitéise AE um fhás is um phoist, Eoraip 2020.

Tá na leasuithe ar EURES le cur chun feidhme faoi dheireadh 2013.

Tuilleadh faoi bheartas fostaíochta na hEorpa

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links