Navigointipolku

Eures-työnvälitysverkosto laajenee - 03/12/2012

Eures-verkoston tunnus, jossa on EU:n tähtikuvio ja sana ”Eures” @ EU

EU:n laajuista Eures-työnvälitysverkostoa aiotaan laajentaa niin, että se sisältää enemmän avoimia työpaikkoja ja tavoittaa työnhakijat entistä paremmin.

EU:ssa on tällä hetkellä yli 25 miljoonaa työtöntä, ja uusien työpaikkojen luominen onkin yksi EU:n päätavoitteista. Monille eurooppalaisille yksi vaihtoehto on työn hakeminen jostain toisesta EU-maasta, jossa on työnhakijan taitoja vastaavia avoimia työpaikkoja.

Työpaikkoja on saatavilla eri puolilla EU:ta. Avointen työpaikkojen määrä on ollut kasvussa vuoden 2009 puolivälistä lähtien erityisesti nopean kasvun aloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikan ja vihreän talouden alalla.

Komissio pyrkii saamaan työnhakijat ja työnantajat kohtaamaan entistä tehokkaammin nykyaikaistamalla ja parantamalla Eures-työnvälitysverkostoaan. Eures-verkosto kattaa nykyisin 30–40 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista 31:ssä EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä. Verkostoon on talletettuna keskimäärin 750 000 ansioluetteloa.

Uuden strategian English mukaan Eures-verkoston työpaikkatarjontaa lisätään ottamalla verkostoon mukaan yksityisiä työnvälitysorganisaatioita. Niiden toimintaa valvovina lupaviranomaisina toimivat kunkin Eures-maan nimeämät kansalliset viranomaiset.

Uudistuksessa Eures-verkoston toimintaa kohdistetaan entistä enemmän nuoriin. Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään työ-, koulutus- tai oppisopimuspaikkoja.

Eures-työnvälitysportaali on maksuton ja antaa tietoa elin- ja työoloista kaikissa osallistujamaissa 25 kielellä.

Siinä ovat mukana EU-maiden lisäksi Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin työnvälityspalvelut.

Sivustolla on 4 miljoonaa kävijää kuukaudessa, ja sen kautta tapahtuvat työnhakijoiden ja työnantajien väliset yhteydenotot johtavat noin 50 000 rekrytointiin vuodessa.

Lisätietoa saa muun muassa kussakin EU-maassa järjestettävissä Eures-työnvälitystapahtumissa.

EU:n työllisyyssuunnitelma

Eures-verkoston uudistaminen liittyy EU:n käynnistämään uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä työmarkkinoiden joustavuutta, antaa työnhakijoille tarvittavia taitoja, parantaa työehtoja ja luoda uusia työpaikkoja.

Päätavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma on keskeinen osa Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla tuetaan EU:n kasvua ja työllisyyttä.

Eures-verkoston uudistus on määrä toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä.

EU:n työllisyyspolitiikka – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä