Navigatsioonitee

EURES viib kokku tööotsijad ja vabad töökohad - 03/12/2012

Logo ELi tähesõõri ja sõnaga „Eures” @ EU

ELi tööportaali laiendatakse, et hõlmata veelgi enam vabu töökohti ning jõuda veelgi suurema hulga tööotsijateni.

Euroopa Liidus on praegu ligikaudu 25 miljonit töötut, mistõttu on töökohtade loomine üks ELi põhiprioriteete. Paljude jaoks on üheks võimalikuks lahenduseks töö leidmine teises ELi liikmesriigis, kus vajatakse nende konkreetseid oskusi.

Vabu töökohti leidub kõikjal Euroopas – täitmata ametikohtade arv on alates 2009. aasta keskpaigast pidevalt kasvanud, eelkõige sellistes kiirelt kasvavates valdkondades nagu infotehnoloogia, telekommunikatsioon ja keskkonnahoidlik majandus.

Vastusena sellele on Euroopa Komisjon otsustanud kohandada oma kogu Euroopat hõlmavat tööhõiveteenust EURES, et vastata paremini nii tööotsijate kui ka tööandjate vajadustele. See riiklike tööturuasutuste võrgustik hõlmab praegu kuni 40% kõikidest vabadest töökohtadest 31 Euroopa riigis ning haldab 750 000 CV-d sisaldavat andmebaasi.

Uue strateegia English kohaselt kaasatakse võrgustikku ka eratööhõivebürood, suurendades portaalis leiduvate vabade töökohtade hulka veelgi. Asjaomaseid eraõiguslikke organisatsioone hakkavad akrediteerima ja kontrollima igas osalevas riigis loodavad riiklikud asutused.

Strateegia tulemusena keskendub EURES ka rohkem noorte inimeste abistamisele töö- või praktikakoha leidmisel.

Veebisaidi kasutamine on tasuta ning sealt leiab teavet (25 keeles) ka elamis- ja töötingimuste kohta kõigis osalevates riikides.

EURESe võrgustikus osalevad kõik 27 ELi liikmesriiki, Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits.

Veebisaiti külastatakse 4 miljonit korda kuus ning selle kaudu leiab töökoha ligikaudu 50 000 inimest aastas.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks võite osaleda mõnel EURESe teabeüritusel.

Tööhõivekava

EURESe reform on kooskõlas ELi uute oskuste ja töökohtade tegevuskavaga, mille eesmärk on muuta tööturud paindlikumaks, anda töötajatele oskused, mida nad vajavad, parandada töötingimusi ja luua töökohti.

Põhieesmärk on saavutada 2020. aastaks 20–64-aastaste 75% tööhõivemäär. See on üks ELi tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” viiest põhielemendist.

EURESe uuendused tuleb rakendada 2013. aasta lõpuks.

Lisateave Euroopa tööhõivepoliitika kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad