Sökväg

EU främjar program som hjälper de äldre att förbli aktiva samhällsmedborgare genom att lyfta fram några av de bästa initiativen.

Runtom i EU drivs många olika initiativ för att hjälpa de äldre att fortsätta att bidra till samhället efter pensioneringen. På så vis kan samhället ha glädje av alla kunskaper som pensionärerna förvärvat under sina liv.

Med sitt pris vill kommissionen lyfta fram några av de allra bästa initiativen. Här är årets pristagare:

  • Lådbilsprojektet, Huolin Koulu-skolan, Finland – tolvåriga elever och morfar Hannu Gustafsson har tillsammans byggt en lådbil.
  • Generationsklyftan, JP/Politikens Hus, Danmark – fyra journalister på den danska tidningen Politiken har skrivit om hur yngre och äldre generationer kan samarbeta.
  • Senioren på jobbet, Cultfiction Oy, Finland – en dokumentär i 18 avsnitt på Yle TV1 om människor som vägrar att gå i pension.
  • Två generationer delar bostad, Typhaine de Penfentenyo, Frankrike – genom Typhaines organisation Ensemble2générations français kan studenter bo gratis, eller för en låg hyra, hemma hos äldre i utbyte mot hjälp och sällskap.
  • Längsta möjliga självständiga liv, Fredericia, Danmark – kommunen hjälper äldre att klara sig själva genom rehabilitering i vardagen.
  • Att leda personal i olika åldrar, Helsingfors stad, Personalcentralen, Finland – främjar en åldersblandad personal och vill få alla involverade genom t.ex. idrottshallar, vårdgivare och arbetsförmedlingar.

Bruno Põder från Estland fick ett personligt pris för sin önskan att bidra till samhället genom att fortsätta att arbeta som kirurg tills han fyllde 80.

Varför främjar EU ett aktivt åldrande?

Åldersstrukturen i EU kommer att förändras drastiskt de närmaste årtiondena – nästan var tredje invånare kommer att vara 65 år eller äldre 2060 English .

En åldrande befolkning innebär också färre som yrkesarbetar. I framtiden kommer det bara att finnas två personer i arbetsför ålder för varje pensionär, i stället för fyra som nu. Befolkningsutvecklingen väntas få stora konsekvenser för EU-ländernas statsfinanser, till exempel när det gäller utgifter för pensioner och vård.

Kommissionen delar ut de här priserna för att lyfta fram initiativ som främjar ett aktivt åldrande. Det kan handla om att hjälpa äldre att få jobb, delta i samhällslivet och klara sig själva så länge som möjligt.

Läs mer om EU och den åldrande befolkningen

Europaåret för aktivt åldrande 2012

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar