Navigačný riadok

EÚ ocenila iniciatívy, ktoré pomáhajú starším ľuďom naďalej pôsobiť v rámci svojej komunity.

Široké spektrum programov v členských krajinách EÚ podporuje starších ľudí v ich snahe prispievať k rozvoju spoločnosti aj po odchode do dôchodku. Miestne spoločenstvá tak môžu naďalej využívať ich schopnosti a poznatky, ktoré získali počas svojho života.

Komisia udeľuje tým najlepším programom ceny. Tohtoročnými víťazmi sú:

  • Stavba minikáry – škola Huolin koulu, Fínsko. „Starý otec“ Hannu Gustafsson pomohol 12-ročným študentom postaviť minikáru.
  • Generačný rozdiel, JP/Politikens Hus, Dánsko – štyria novinári z dánskych novín Politiken napísali sériu článkov o tom, ako môžu mladšie a staršie generácie spolupracovať.
  • Seniori v práci, Cultfiction OY, Fínsko – 18-dielny dokumentárny seriál vysielaný na prvom kanáli verejnoprávnej televízie YLE o ľuďoch, ktorí sa rozhodli neodísť do dôchodku.
  • Dve generácie v jednom dome, Typhaine de Penfentenyo, Francúzsko – prostredníctvom asociácie ensemble2générations français môžu študenti za malý nájom alebo zdarma bývať u starších ľudí, ktorým na oplátku ponúkajú svoju pomoc a spoločnosť.
  • Celoživotné bývanie, Fredericia, Dánsko – miestne sociálne služby zabezpečujú každodenné rehabilitácie, ktoré pomáhajú starším ľuďom ostať nezávislými.
  • Riadenie ľudí rôznych vekových skupín, personálne oddelenie mesta Helsinki, Fínsko – podpora vekovo rôznorodých pracovných kolektívov v službách, ktoré poskytuje mesto (napríklad športové strediská, nemocnice atď.).

Bruno Põder, Estónsko, získal individuálne ocenenie za svoj prínos k miestnemu spoločenstvu, v ktorom do svojich osemdesiatich rokov pôsobil ako chirurg.

Stratégia na podporu aktívneho starnutia

Očakáva sa, že vekový profil obyvateľstva EÚ sa v nadchádzajúcich desaťročiach výrazne zmení – takmer tretina Európanov bude do roku 2060 staršia ako 65 rokov English .

Starnutie obyvateľstva taktiež znamená, že bude menej ľudí v produktívnom veku. Pokým v súčasnosti pripadajú na každého dôchodcu štyria ľudia v produktívnom veku, v budúcnosti sa ich počet zníži na dvoch. Očakáva sa, že tieto demografické zmeny budú mať značný vplyv na verejné financie v EÚ – napríklad na dôchodkové systémy a na zdravotnú starostlivosť.

Cieľom ocenení Komisie je podporiť spôsoby riešenia výziev spojených so starnutím obyvateľstva. Programy aktívneho starnutia môžu pomôcť starším ľuďom nájsť si nové možnosti zamestnania, zúčastňovať sa naďalej na živote spoločnosti a ostať nezávislými tak dlho, ako je to možné.

Viac o opatreniach EÚ v oblasti starnutia

Európsky rok aktívneho starnutia 2012

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy