Navigointipolku

Aktiivisena ikääntymistä edistäviä hankkeita palkittu - 14/11/2012

EU on palkinnut erityyppisiä hankkeita, jotka auttavat ikääntyneitä säilymään yhteisönsä aktiivisina jäseninä. Palkituista hankkeista kolme on suomalaisia.

EU-maissa toteutetaan monenlaisia ohjelmia ja hankkeita, joiden tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden osallistuminen yhteiskuntaelämään. Eläkeläisille kertyneet taidot ja tiedot saadaan siten edelleen hyödyttämään koko yhteisöä.

Komissio on palkinnut joitakin erityisen onnistuneita hankkeita. Vuoden 2012 palkinnonsaajat ovat

  • Mäkiauto-projekti, Huolin koulu, Suomi – 12-vuotiaat koululaiset ovat yhdessä kouluvaari Hannu Gustafssonin kanssa rakentaneet kierrätysmateriaalista virtaviivaisen mäkiauton.
  • Sukupolvien välinen kuilu, JP/Politikens Hus, Tanska – Neljä tanskalaisen Politiken-sanomalehden journalistia kirjoitti tavoista, joilla eri sukupolvet voivat tehdä työtä yhdessä.
  • Seniori Työssä, Cultfiction Oy, Suomi – Yle TV 1 -kanavalle tehty 18-osainen dokumenttisarja henkilöistä, jotka ovat päättäneet jatkaa työuraansa eläkeiästä huolimatta.
  • Kahden sukupolven yhteisasuminen, Typhaine de Penfentenyo, Ranska – Typhaine de Penfentenyon perustaman Ensemble2générations français -järjestön kautta opiskelija voi päästä asumaan pientä apua ja seuraa kaipaavan vanhuksen kotiin ilmaiseksi tai edullista vuokraa vastaan.
  • Elinikäinen asuminen, Fredericia, Tanska – Frederician kunnan sosiaalipalvelu auttaa vanhuksia arkielämän itsenäisen toimintakyvyn säilyttämisessä.
  • Eri-ikäisten johtaminen, Helsingin kaupunki, Henkilöstökeskus, Suomi – Helsingin kaupungin henkilöstökeskus pyrkii edistämään ikätietoista toimintakulttuuria, jossa voidaan ottaa huomioon eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat työntekijät.

Bruno Põder, Viro – Henkilökohtainen tunnustuspalkinto Bruno Põderille halusta jatkaa yhteiskunnan palvelemista ja toimia kirurgin tehtävissä 80-vuotiaaksi.

Tuki aktiivisena ikääntymiselle

EU:n väestön ikäjakauman odotetaan tulevina vuosikymmeninä muuttuvan perusteellisesti. Lähes kolmannes eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita vuoteen 2060 mennessä English .

Väestön ikääntyminen tarkoittaa, että työikäisiä on vähemmän: nykyisin jokaista eläkeläistä kohti on neljä työikäistä, vuonna 2060 eläkeläistä kohti olisi vain kaksi työikäistä. Tämän väestökehityksen ennakoidaan vaikuttavan huomattavasti EU:n kansantalouteen, esimerkiksi eläkejärjestelmään ja terveyspalvelujen hintaan.

Komissio päätti myöntää tunnustuspalkintoja hankkeille, joilla etsitään keinoja vastata ikääntymiseen tuomiin haasteisiin. Aktiivisena ikääntymistä edistävät hankkeet voivat auttaa vanhuksia löytämään uusia mahdollisuuksia työllistyä, osallistua yhteiskunnan toimintaan ja jatkaa itsenäistä elämää.

Lisätietoa EU:n hyvinvointipolitiikasta ja ikääntymisestä

Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi 2012

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä