Navigatsioonitee

EL edendab programme, mis aitavad kaasa vanemate inimeste aktiivsuse säilitamisele ühiskonnas, tunnustades mõningaid parimaid algatusi.

ELis on hulk programme vanemate inimeste toetuseks, kes soovivad ka pärast pensionile jäämist ühiskonnas oma panuse anda. Niimoodi tagatakse, et ühiskond saab kasu vanemate inimeste elu jooksul kogunenud oskustest ja teadmistest.

Komisjon tunnustab mõningaid väljapaistvaid programme ning annab välja auhinnad. Käesoleval aastal on võitjateks:

  • Projekt Gravity Racer – Huolin Koulu (Soome). 12-aastased lapsed ja vanaisa Hannu Gustafsson valmistasid koos gravitatsioonil toimiva sõiduki.
  • Põlvkondadevaheline lõhe, JP/Politikens Hus (Taani) – ajalehe Politiken 4 ajakirjanikku kirjutasid, kuidas nooremad ja vanemad põlvkonnad saavad teha koostööd.
  • Vanurid tööl, Cultfiction Oy (Soome) – avalikõigusliku telekanali Yle TV1 18-osaline tõsieluseriaal kujutab inimesi, kes otsustavad mitte jääda pensionile.
  • Kaks põlvkonda jagavad maja, Typhaine de Penfentenyo (Prantsusmaa) – Typhaine’i projektis Ensemble2générations français saavad üliõpilased elada vanema inimese juures tasuta või väikese tasu eest, pakkudes vastutasuks abi ja seltskonda.
  • Elukestev elu, Fredericia (Taani) – kohalikud sotsiaalteenused on vanematele inimestele abiks iseseisvuse säilitamisel, pöörates tähelepanu pidevale taastusravile.
  • Eriealiste inimeste hõlmamine, Helsinki Henkilöstökeskus (Soome) – projektiga edendatakse eri eas töötajate kaasamist spordikeskuste, tervishoiuasutuste ja tööhõivetalituste vahendusel.

Bruno Põder (Eesti) sai isikupreemia, tunnustamaks tema tahet anda ühiskonnale panus, jätkates tegutsemist kirurgina kuni 80-aastaseks saamiseni.

Strateegia aktiivsena vananemise toetamiseks

ELi elanikkonna vanuseprofiil muutub eeldatavasti eelolevatel kümnenditel oluliselt – umbes kolmandik eurooplastest on 2060. aastaks 65-aastased või vanemad English .

Elanikkonna vananemine tähendab ka seda, et tööealisi inimesi on vähem ning iga pensionäri kohta ei ole enam nelja tööealist inimest, vaid ainult kaks. Sellistel demograafilistel muutustel on eeldatavad olulised tagajärjed ELi riigirahandusele, näiteks pensionisüsteemidele ja tervishoiuteenuste maksumusele.

Komisjon annab välja asjaomaseid auhindu selleks, et edendada erinevaid viise vananemisega kaasnevate probleemide lahendamisel. Aktiivsena vananemise programmid aitavad vanematel inimestel leida uusi töövõimalusi, osaleda ühiskonnas ning elada võimalikult kaua iseseisvana.

Täiendavalt ELi vananemispoliitika kohta

Aktiivsena vananemise Euroopa aasta 2012

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad