Sökväg

Sex arbetare med skyddshjälmar © EU

EU:s sysselsättningspaket innehåller rekommendationer till EU-länderna om hur de kan skapa fler jobb, reformera arbetsmarknaden, investera i kompetens och få fram bättre sysselsättningsåtgärder.

Att skapa nya jobb är en viktig förutsättning för att EU ska kunna ta sig ur den ekonomiska krisen. Arbetslösheten är rekordhög – omkring 24,5 miljoner människor är utan jobb English, vilket motsvarar 10 procent av den totala arbetskraften.

Kommissionen har därför tagit fram en rad rekommendationer – både allmänna och sektorsspecifika – om hur man bäst kan öka efterfrågan på arbetskraft och hjälpa folk att hitta jobb.

Målet är att ge de jobbsökande mer utbildning och fler möjligheter. De som redan jobbar ska få hjälp med att förvärva den kompetens de behöver för att uppfylla nya krav på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som skapar nya jobb ska också få stöd.

Kommissionens förslag går ut på att

  • uppmuntra jobbskapande genom stöd till företag och egenföretagare, bland annat genom att införa hållbara och skäliga löner
  • satsa på framtidssektorer som miljöteknik, hälso- och sjukvård och it
  • använda befintliga EU-program för att finansiera jobbskapande åtgärder
  • reformera arbetsmarknaderna för att tillgodose kommande efterfrågan
  • utforma program som främjar livslångt lärande och ger unga utbildning för att snabba på karriären
  • investera i kompetensutveckling för att tillgodose kommande krav på arbetsmarknaden
  • göra det lättare att hitta jobb i andra EU-länder
  • göra om Eures-portalen till ett konkret verktyg för platsförmedling för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden
  • stärka samordningen av sysselsättningspolitiken i EU
  • öka arbetsgivarnas och arbetstagarnas inflytande över sysselsättningspolitiken.

Nästa steg

Målet med rekommendationerna är att 75 procent av alla EU-invånare mellan 20 och 64 ska jobba år 2020 – ett av huvudmålen i Europa 2020-strategin för tillväxt.

Vilket genomslag rekommendationerna får kommer att rapporteras från och med 2013.

EU:s sysselsättningsstrategi – fler och bättre jobb

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar