Navigacijska pot

Nova delovna mesta za krepitev gospodarstva EU - 19/04/2012

Šest delavcev z zaščitnimi čeladami © EU

Evropska komisija je državam EU priporočila usklajene ukrepe za ustvarjanje delovnih mest, preoblikovanje trga dela, vlaganje v znanje, usklajevanje potreb trga dela in znanja iskalcev zaposlitve ter politike zaposlovanja in financiranja.

EU išče izhod iz gospodarske krize tudi v odpiranju novih delovnih mest. Brezposelnost v Evropski uniji je dosegla rekordno stopnjo, brez dela je približno 24,5 milijona ljudi English oz. več kot 10% delovne sile.

Zato je Komisija pripravila sveženj splošnih in sektorskih priporočil, kako kar najbolje spodbuditi povpraševanje po delovni sili in ljudem pomagati do dela.

S priporočili želi iskalcem dela zagotoviti več usposabljanja in boljše možnosti zaposlitve. Prav tako naj bi zaposlenim pomagala do novih znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo za spreminjajoče se delovne naloge. Tudi delodajalci, ki odpirajo nova delovna mesta, naj bi bili deležni podpore.

Glavni poudarki splošnih priporočil so:

  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s podporo za podjetja, podjetnike in samozaposlene osebe, vključno s politiko dostojnih in trajnostnih plač;
  • usmeritev v najpomembnejše sektorje, ki ustvarjajo nova delovna mesta: zeleno gospodarstvo, zdravstvene in socialne storitve, digitalno gospodarstvo itd.;
  • uporaba obstoječih programov EU za financiranje novih delovnih mest;
  • preoblikovanje trgov dela, da bodo izpolnili pričakovano povpraševanje;
  • priprava programov za spodbujanje vseživljenjskega učenja in usposabljanja mladih za uspešno poklicno pot;
  • naložbe v strokovno usposabljanje, ki bo temeljilo na pričakovanih poklicnih potrebah v prihodnje;
  • odprava ovir za iskanje zaposlitve v drugi državi EU;
  • programi povezovanja prostih delovnih mest v Evropi z ustreznimi iskalci zaposlitve (vključno s podatkovno zbirko delovnih mest EURES);
  • boljše usklajevanje politik zaposlovanja v Evropi;
  • večja vključenost predstavnikov delodajalcev in delojemalcev v pripravo politik.

Kaj sledi

Z izvedbo priporočil naj bi delež delovno aktivnega prebivalstva (v starosti 20–64 let) v EU do leta 2020 narasel na 75 %, kar je tudi eden od glavnih ciljev strategije evropske gospodarske rasti Evropa 2020.

Evropska komisija bo od leta 2013 redno spremljala napredek pri izvajanju priporočil.

Evropska strategija zaposlovanja – za nova in boljša delovna mesta

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave