Kruimelpad

Naar een banenrijk herstel - 19/04/2012

Zes arbeiders met veiligheidshelmen © EU

In de aanbevelingen voor de nationale regeringen wordt aangedrongen op coördinatie van werkgelegenheidsbeleid en financieringsmogelijkheden, hervorming van de arbeidsmarkt, investering in vaardigheden, en een betere afstemming tussen werk en werkzoekenden.

Het creëren van nieuwe banen is een van de meest dringende problemen, omdat de EU nog steeds worstelt om uit de economische crisis te raken. De werkloosheid is tot ongekende hoogte gestegen – ongeveer 24,5 miljoen mensen zitten zonder werk English. Dat is meer dan 10% van de beroepsbevolking.

Daarom werkt de Commissie aan een reeks algemene en sectorspecifieke aanbevelingen om de werkgelegenheid te stimuleren en mensen weer aan de slag te helpen.

Het is de bedoeling werkzoekenden betere opleidingsmogelijkheden en nieuwe kansen op werk te geven. Wie al aan de slag is, krijgt hulp om nieuwe vaardigheden aan te leren om het tempo van de veranderende eisen te kunnen bijbenen. Werkgevers die nieuwe banen scheppen, krijgen eveneens hulp.

De algemene aanbevelingen luiden:

  • stimuleren van werkgelegenheid via steun voor bedrijven, ondernemers en zelfstandigen, bijvoorbeeld door fatsoenlijke en duurzame salariëring
  • speciale aandacht voor sectoren zoals de groene economie, de gezondheids- en welzijnssector en de digitale economie
  • benutting van bestaande EU-programma's voor de financiering van nieuwe banen
  • hervorming van de arbeidsmarkten om beter in te spelen op de veranderende behoeften
  • ontwikkeling van programma's om permanente educatie te stimuleren en jongeren betere opleidingsmogelijkheden te bieden die hun carrière vooruit kunnen helpen
  • investering in het aanleren van nieuwe vaardigheden om vooruit te lopen op toekomstige kwalificatiebehoeften
  • het uit de weg ruimen van obstakels om het makkelijker te maken in een ander EU-land een baan te vinden
  • betere afstemming tussen banen en werkzoekenden, bijvoorbeeld met de vacaturebank EURES, die werkzoekenden helpt in heel Europa een baan te vinden
  • betere coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid in heel Europa
  • werkgevers en werknemers meer betrekken bij de ontwikkeling van het werkgelegenheidsbeleid

En daarna?

Tegen 2020 moet 75% van de bevolking in de EU een baan hebben. Dat is een van de hoofddoelstellingen van de Europa 2020-groeistrategie.

Vanaf begin 2013 zullen de vorderingen met behulp van een "scorebord" worden bijgehouden.

Europese werkgelegenheidsstrategie: meer en betere banen creëren

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links