Navigācijas ceļš

Ceļā uz atveseļošanos un nodarbinātību - 19/04/2012

Seši strādnieki drošības ķiverēs © ES

Dalībvalstīm adresētajos ieteikumos izteikts atbalsts saskaņotiem pasākumiem attiecībā uz darbavietu izveidi, darba tirgus reformu, ieguldījumiem prasmēs, nodarbinātības politikas izstrādi un finansējumu.

Darbavietu izveide ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, ES cīnoties par to, lai tiktu pārvarēta kopš Otrā pasaules kara smagākā ekonomiskā krīze. Bezdarbs ir sasniedzis rekordlīmeni — bez darba ir apmēram 24,5 miljoni cilvēku English, tas ir, vairāk nekā 10 % darbaspēka.

Reaģējot uz šo situāciju, Komisija gatavo vispārīgu un atsevišķām nozarēm domātu ieteikumu kopumu par to, kā vislabāk strauji palielināt pieprasījumu pēc darbiniekiem un palīdzēt cilvēkiem atrast darbu.

Ieteikumu mērķis ir nodrošināt darba meklētājiem vairāk iespēju mācīties un atrast darbu. Tiem, kuriem ir darbs, palīdzēs iegūt vajadzīgās prasmes, lai viņi varētu pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Darba devēji, kuri veidos jaunas darbavietas, arī saņems atbalstu.

Daži no vispārīgajiem ieteikumiem ir šādi:

  • sekmēt darbavietu izveidi, pateicoties atbalstam, kas domāts uzņēmumiem, uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām, un pienācīgām un ilgtspējīgām algām;
  • pievērsties svarīgajām nozarēm, kurās šobrīd tiek veidotas darbavietas, tādām kā ekoloģiska ekonomika, veselības un sociālā aprūpe un digitālā ekonomika;
  • izmantot pašreizējās ES programmas, lai finansētu darbavietu izveidi;
  • reformēt darba tirgu, lai pielāgotos pieprasījuma izmaiņām;
  • izstrādāt programmas, kuru mērķis ir sekmēt pastāvīgu izglītošanos un nodrošināt jauniešiem iespējas mācīties un līdz ar to attīstīt savu karjeru;
  • ieguldīt prasmju attīstīšanā un prognozēt prasības, kas darbaspēkam tiks izvirzītas nākotnē;
  • likvidēt šķēršļus, kas attur cilvēkus no darba meklēšanas citā ES valstī;
  • visā Eiropā uzlabot darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanas shēmas, ieskaitot EURES vakanču datubāzi;
  • uzlabot nodarbinātības politikas saskaņošanu Eiropā;
  • nodarbinātības politikas veidošanā Eiropā vairāk iesaistīt darba devēju un darba ņēmēju organizācijas.

Nākamie soļi

Ja ieteikumus īstenos, tie palīdzēs ES panākt, ka 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem līdz 2020. gadam dabūs darbu. Tas ir viens no galvenajiem izaugsmes stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem.

Sākot no 2013. gada rezultātus regulāri apkopos, lai sekotu līdzi tendencēm.

Eiropas nodarbinātības stratēģija, kā izveidot vairāk labāku darbavietu.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites