Naršymo kelias

Atgaivinti ekonomiką ir darbo rinką - 19/04/2012

Darbininkai su šalmais © ES

Rekomendacijose nacionalinėms vyriausybėms raginama imtis koordinuotų veiksmų kuriant darbo vietas, vykdant darbo rinkos reformas, investuojant į įgūdžius, padedant ieškantiems darbo rasti jų kvalifikaciją atitinkančią darbo vietą bei derinant užimtumo politiką ir finansavimą.

ES sunkiai brendant iš ekonomikos krizės vienas iš aktualiausių jos rūpesčių yra darbo vietų kūrimas. Nedarbas pasiekė rekordines aukštumas – darbo neturi apie 24,5 mln. žmonių English – daugiau kaip 10% visos darbo jėgos.

Atsižvelgdama į tai Komisija rengia bendrųjų ir konkretiems sektoriams skirtų rekomendacijų paketą, kaip geriausiai būtų galima padidinti darbuotojų paklausą ir padėti žmonėms susirasti darbą.

Rekomendacijomis siekiama, kad darbo ieškantys asmenys gautų geresnį parengimą ir turėtų daugiau galimybių įsidarbinti. Dirbantiesiems būtų padedama įgyti įgūdžių, reikalingų norint prisitaikyti prie kintančių darbo vietos reikalavimų. Paramą gautų ir naujas darbo vietas kuriantys darbdaviai.

Į bendrąsias rekomendacijas įtraukti šie punktai:

  • skatinti darbo vietų kūrimą remiant verslo įmones, verslininkus ir savarankiškai dirbančius asmenis, be kita ko, užtikrinant ir tinkamą bei tvarų darbo užmokestį;
  • ypatingą dėmesį skirti svarbiausioms pramonės šakoms, kuriose kuriamos darbo vietos: ekologiškai ekonomikai, sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriui, skaitmeninei ekonomikai ir kt.;
  • pasitelkti esamas ES programas darbo vietų kūrimui finansuoti;
  • reformuoti darbo rinkas, siekiant patenkinti būsimą paklausą;
  • kurti programas, kuriomis skatinamas mokymasis visą gyvenimą, o jaunimui būtų suteiktas toks parengimas, kuris atvertų kelius siekti karjeros;
  • investuoti į įgūdžių tobulinimą, rengiantis būsimiems darbo vietų reikalavimams;
  • šalinti kliūtis ieškoti darbo kitoje ES šalyje;
  • geriau sureguliuoti priemones, kurios padeda darbo ieškantiems asmenims rasti tinkamą darbo vietą visoje Europoje (tarp jų ir EURES darbo vietų duomenų bazę);
  • gerinti užimtumo politikos koordinavimą visoje Europoje;
  • labiau įtraukti darbdavių ir darbuotojų grupes į užimtumo politikos kūrimą.

Tolesni veiksmai

Jei rekomendacijos bus įgyvendintos, tai padės ES pasiekti, kad iki 2020 m. 75 % 20–64 metų amžiaus asmenų turėtų darbą – tai vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo strategijos „ Europa 2020 “ tikslų.

Stebėti pažangą padės rezultatų suvestinė, kuri bus pradėta rengti nuo 2013 m. pradžios.

Europos užimtumo strategija – sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos