Navigointipolku

Tavoitteena työllistävä elpyminen - 19/04/2012

Kuusi työmiestä turvakypärineen © EU

Komission hyväksymällä uudella työllisyyspaketilla edistetään EU-maiden toimia työllisyyden parantamiseksi. Näin voidaan luoda uusia työpaikkoja, uudistaa työmarkkinoita, investoida osaamiseen sekä vahvistaa politiikan ja rahoituksen välisiä yhteyksiä.

EU:ssa tarvitaan kiireesti uusia työpaikkoja nyt, kun unioni pyrkii nousemaan talouskriisistä takaisin jaloilleen. Työttömyys on EU:ssa kivunnut ennätystasolle. Työttöminä on tällä hetkellä yli 10 prosenttia työvoimasta eli noin 24,5 miljoonaa ihmistä English.

Vastauksena tähän haasteeseen komissio on laatinut työllisyyspaketin, joka sisältää sekä yleisiä että alakohtaisia suosituksia toimenpiteistä. Tavoitteena on hyödyntää parhaita keinoja, joilla voidaan lisätä työvoiman kysyntää ja auttaa ihmisiä työnhaussa.

EU pyrkii lisäämään työnhakijoiden koulutusta ja tarjolla olevia työllistymismahdollisuuksia. Työssä oleville tarjottaisiin tukea, jotta he voisivat päivittää taitojaan ja osaamistaan työmarkkinoiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Tukea saisivat myös uusia työpaikkoja luovat työnantajat.

Uuden työllisyyspaketin suosituksiin sisältyvät mm. seuraavat toimenpiteet:

  • edistetään työpaikkojen luomista tukemalla yrityksiä, liiketoiminnan harjoittajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia muun muassa asettamalla palkat kohtuulliselle ja kestävälle tasolle
  • kohdistetaan työllisyystoimet avainaloille, joilla on suurimmat mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja, kuten vihreä talous, terveys- ja sosiaalialat ja digitaalitalous
  • hyödynnetään nykyisiä EU-ohjelmia työllistämistoimien rahoituksessa
  • uudistetaan työmarkkinoita, jotta ne pystyvät vastaamaan työmarkkinoiden kysyntään tulevaisuudessa
  • kehitetään ohjelmia, joilla edistetään elinikäistä oppimista ja tarjotaan nuorille työuraa edistäviä koulutusmahdollisuuksia
  • investoidaan ammattitaitoa parantavaan koulutukseen, joka ennakoi tulevia työvoimatarpeita
  • poistetaan esteitä toisessa EU-maassa työllistymiseltä
  • kehitetään nykyisiä toimenpiteitä, kuten EURES-työnhakuportaalia, jotta työpaikat ja työnhakijat kohtaavat paremmin koko Euroopassa
  • parannetaan työllisyyspolitiikan koordinointia EU:n tasolla
  • lisätään kansallisten työmarkkinaosapuolten osallistumista työllisyyspolitiikan laatimiseen.

Seuraavat vaiheet

Jos työllisyyspaketin toimet toteutetaan, ne auttavat EU:ta saavuttamaan yhden Eurooppa 2020 -kasvustrategian päätavoitteista, jonka mukaan 75 prosenttia 20–64-vuotiaiden ikäryhmästä on työssä vuoteen 2020 mennessä.

Jäsenmaiden edistymistä seurataan tulostaulun avulla vuodesta 2013 lähtien.

Euroopan työllisyysstrategia – Uusia ja parempia työpaikkoja

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä