Sti

Seks arbejdere med sikkerhedshjelme © EU

Henstillinger til EU-landene om fælles initiativer til jobskabelse, reformer af arbejdsmarkedet, investering i kvalifikationer, sammenhæng mellem job og jobsøgere, beskæftigelsespolitik og finansiering.

Jobskabelse er en af EU's vigtigste prioriteter her, hvor vi kæmper for at komme ud af den økonomiske krise. Ledigheden er rekordhøj – omkring 24,5 millioner mennesker står uden arbejde English. Det er over 10 % af arbejdsstyrken.

Kommissionen spiller nu ud med en pakke med henstillinger – både generelle og sektorspecifikke – om, hvordan vi bedst kan øge efterspørgslen efter arbejdskraft og hjælpe folk med at finde arbejde.

Henstillingerne skal give de jobsøgende bedre kvalifikationer og flere jobmuligheder. De, som har arbejde, skal hjælpes med at få de kvalifikationer, de behøver for at være på højde med de nye jobkrav. Arbejdsgivere, der skaber nye job, skal også støttes.

De generelle henstillinger går ud på at:

  • styrke jobskabelsen gennem støtte til virksomheder, iværksættere og selvstændige, herunder en rimelig og realistisk løn
  • at satse på nøgleindustrier, hvor der bliver skabt job: den grønne økonomi, social- og sundhedspleje, den digitale økonomi osv.
  • bruge nuværende EU-programmer til at finansiere jobskabelsen
  • reformere arbejdsmarkederne, så de kan opfylde de fremtidige behov
  • udvikle programmer, der støtter livslang læring og giver unge kvalifikationer, så de kan komme videre i deres karriere
  • investere i uddannelse og forudse, hvilke job der bliver efterspurgt i fremtiden
  • fjerne hindringerne for at finde arbejde i et andet EU-land
  • tilpasse ordninger – bl.a. jobdatabasen EURES – der matcher job og jobsøgere i hele EU
  • forbedre koordineringen af beskæftigelsespolitikken i EU
  • øge arbejdstagernes og deres sammenslutningers deltagelse i udformningen af beskæftigelsespolitikken.

Næste skridt på vejen

Hvis henstillingerne følges, vil de hjælpe EU med at få 75 % af alle mellem 20 og 64 år i arbejde frem til 2000 – og det er et af målene med vækststrategien Europa 2020.

Fra begyndelsen af 2013 følges resultaterne på en resultattavle.

EU's beskæftigelsesstrategi – flere og bedre job

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links