Навигационна пътека

Към възстановяване и създаване на работни места - 19/04/2012

Шестима работници с каски © ЕС

В препоръки към националните правителства се призовава за координирани действия за създаване на работни места, реформи на трудовия пазар, инвестиции в придобиване на умения, намиране на хора с подходящи квалификации за работните места, политики за заетост и финансиране.

Създаването на работни места е един от най-неотложните въпроси пред ЕС, който полага усилия да излезе от икономическата криза. Безработицата достигна рекордни равнища – около 24,5  млн. души са безработни English, което е повече от 10 % от работната сила.

В отговор на това Комисията отправя серия от препоръки - както общи, така и за конкретни сектори - относно най-добрите начини да се повиши търсенето на работници и да се помогне на хората да си намерят работа.

Целта на препоръките е да се предоставят повече възможности за обучение и работа на търсещите работа хора. Работещите ще получат помощ за придобиване на нови умения, които са им необходими, за да могат да отговорят на променящите се изисквания към тях. Създаващите нови работни места работодатели също ще получат помощ.

Сред общите препоръки са:

  • насърчаване на създаването на работни места чрез подпомагане на предприятията, предприемачите и самостоятелно заетите лица, включително адекватни и устойчиви заплати;
  • насочване към ключови сектори, където се създават работни места: „зелената“ икономика, здравеопазването и социалните грижи, цифровата икономика и др.
  • използване на съществуващите програми на ЕС за финансиране на създаването на работни места;
  • реформиране на трудовите пазари, за да се отговори на търсенето в бъдеще;
  • разработване на програми за насърчаване на ученето през целия живот и осигуряване на обучения за младите хора, за да могат да се развиват професионално;
  • инвестиции в обучения за придобиване на умения, които ще са необходими, за да се отговори на изискванията към работните места в бъдеще;
  • премахване на пречките пред търсенето на работа в друга страна от ЕС;
  • подобряване на координацията на политиките за заетост в Европа;
  • засилване на участието на групите на работодателите и работниците при изготвянето на политика за заетостта.

Следващи стъпки

Изпълнението на препоръките ще помогне на ЕС да постигне 75-процентова заетост на хората на възраст между 20 и 64 години до 2020 г. - една от основните цели на стратегията за растеж „Европа 2020“.

Напредъкът в това отношение ще бъде проследяван с доклад от началото на 2013 г.

Европейска стратегия за заетост – създаване на повече и по-добри работни места

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки