Sökväg

Trygga pensioner i framtiden - 20/02/2012

EU föreslår åtgärder som ska ge oss tillräckliga pensioner även i framtiden.

Var fjärde invånare i EU har pensionen som sin främsta inkomstkälla. Antalet pensionärer ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen och för många länder blir det en svår utmaning att se till att pensionerna är rättvisa och trygga.

Den ekonomiska krisen sätter statsbudgetarna under ännu hårdare press och EU vill därför hjälpa regeringarna att reformera sina pensionssystem för framtiden.

Som uppföljning till ett samråd om de europeiska pensionssystemen och tillväxtöversikten för 2012 DeutschEnglishfrançais lägger kommissionen fram ett nytt policydokument om pensioner . Förslagen handlar om att skapa jämvikt mellan tiden i arbete och tiden som pensionär, se till att den som flyttar till ett annat land behåller sina pensionsrättigheter och främja privat pensionssparande.

De viktigaste förslagen går ut på att

  • anpassa praxis på arbetsplatser och arbetsmarknader så att fler kan jobba längre
  • uppmuntra arbetsgivare och fack att inrätta privata pensionssystem och uppmana regeringarna att införa skattelättnader och andra incitament
  • bättre skydda tilläggspensionerna för den som arbetar i flera EU-länder
  • koppla pensionsåldern till medellivslängden, begränsa förtidspensionering och minska pensionsklyftan mellan kvinnor och män.

EU-länderna ansvarar visserligen själva för sina pensionssystem, men det blir i allt högre grad ett gemensamt problem. I linje med EU:s strategi för jobb och tillväxt fortsätter kommissionen att följa och stödja ländernas pensionsreformer.

EU kan också bidra med lagstiftning, finansiering och policysamordning. Det gäller bland annat regler mot diskriminering (särskilt p.g.a. kön och ålder), ekonomiskt stöd för att hjälpa äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden och landsspecifika rekommendationer.

Under 2011 fick sexton EU-länder rekommendationer från kommissionen och ytterligare fem lovade att genomföra reformer.

Pensioner i EU DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar