Navigačný riadok

Ochrana našich dôchodkov - 20/02/2012

Plán EÚ na zabezpečenie adekvátnych dôchodkov pre budúcich dôchodcov.

Pre štvrtinu Európanov je dôchodok hlavným zdrojom ich príjmov. Keďže počet dôchodcov rastie rýchlejšie ako počet obyvateľov v produktívnom veku, členské štáty čelia značným výzvam, ak chcú aj do budúcnosti zaručiť, že budú svojim občanom poskytovať spravodlivé a udržateľné dôchodky.

V čase, keď sú národné rozpočty v dôsledku hospodárskej a dlhovej krízy pod tlakom, EÚ skúma možné spôsoby spolupráce s členskými štátmi, ktorá je zameraná na zabezpečenie primeraných dôchodkov v budúcnosti.

V nadväznosti na konzultáciu o európskych systémoch dôchodkového zabezpečenia a na ročný prieskumu rastu Komisie na rok 2012 DeutschEnglishfrançais, je cieľom bielej knihy o udržateľných dôchodkoch  nájsť lepšiu rovnováhu medzi aktívnou prácou a časom stráveným na dôchodku, lepšie záruky zachovania dôchodkových práv pre tých, ktorí sa sťahujú do inej krajiny udržať si dôchodkové práva, a všetkým v produktívnom veku pomôcť ušetriť si viac do budúcnosti.

Kľúčové návrhy zahŕňajú tieto opatrenia:

  • prispôsobenie pracovného prostredia a trhu práce s cieľom zlepšiť možnosť uplatnenia pre starších pracovníkov;
  • podporovanie zamestnávateľov a odborových zväzov pri rozvíjaní súkromných dôchodkových systémov a motivovanie vlád, aby poskytovali stimuly vrátane daňových výhod;
  • lepšia ochrana doplnkových dôchodkových systémov v prípade tých, ktorí pracovali vo viac než jednom štáte EÚ;
  • prepojenie veku odchodu do dôchodku s predpokladanou dĺžkou života, obmedzenie možnosti predčasného odchodu do dôchodku a prekonanie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov.

Napriek tomu, že za dôchodkové systémy v prevažnej miere zodpovedajú vnútroštátne vlády, stále viac sú predmetom spoločného záujmu. V súlade so stratégiou rastu a zamestnanosti EÚ bude Komisia naďalej pozorne monitorovať a podporovať dôchodkové reformy.

EÚ môže takisto poskytnúť pridanú hodnotu v oblasti legislatívy, financovania a koordinácie politiky. Medzi opatrenia, ktoré prichádzajú do úvahy na úrovni EÚ, patria pravidlá na boj proti diskriminácii (najmä diskriminácia na základe pohlavia a veku), finančná podpora pre starších pracovníkov, aby sa dlhšie udržali na trhu práce, a odporúčania pre jednotlivé vlády týkajúce sa reforiem zohľadňujúce vnútroštátne špecifiká.

Komisia v roku 2011 poskytla odporúčania pre 16 štátov EÚ a ďalších päť krajín sa zaviazalo vykonať reformy.

Dôchodky v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy