Ścieżka nawigacji

W trosce o emerytury przyszłych pokoleń - 20/02/2012

UE przedstawiła propozycje, które pozwolą zapewnić godne emerytury.

Dla jednej czwartej Europejczyków emerytura stanowi główne źródło dochodu. Liczba emerytów i rencistów rośnie szybciej niż liczba ludności czynnej zawodowo, zatem zapewnienie sprawiedliwych, bezpiecznych i zrównoważonych systemów świadczeń emerytalnych stanowi poważne wyzwanie dla rządów poszczególnych krajów.

Jako że kryzys gospodarczy zwiększa presję finansową na budżety krajowe, UE wraz z rządami krajowymi stara się znaleźć sposoby, które pozwolą zapewnić godne emerytury w przyszłości.

W oparciu o konsultacje w sprawie europejskich systemów emerytalnych oraz roczną analizę wzrostu gospodarczego DeutschEnglishfrançais sporządzoną przez Komisję powstał nowy plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur . Ma on zapewnić lepszą równowagę między okresem aktywności zawodowej a czasem spędzonym na emeryturze, zagwarantować osobom, które przeprowadzają się do innego kraju zachowanie ich praw emerytalnych, a także pomóc społeczeństwu w gromadzeniu większych oszczędności z myślą o przyszłości.

Główne propozycje obejmują:

  • dostosowanie miejsc pracy i rozwiązań w zakresie rynku pracy, tak aby zwiększyć możliwości dla starszych pracowników
  • zachęcanie pracodawców i związków zawodowych do rozwijania prywatnych systemów emerytalnych i mobilizowanie państw członkowskich do oferowania czynników zachęcających obejmujących także ulgi i zwolnienia podatkowe
  • zapewnienie lepszej ochrony dodatkowych programów emerytalnych w przypadku osób, które pracowały w więcej niż jednym kraju UE
  • dostosowanie wieku emerytalnego z uwzględnieniem średniej długości życia, ograniczenie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz zmniejszenie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć.

Chociaż odpowiedzialność za systemy emerytalne ponoszą głównie państwa członkowskie, kwestia emerytur w coraz większym stopniu staje się przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy Komisja będzie nadal ściśle monitorowała i wspierała reformy emerytalne.

UE może również wnieść wartość dodaną, przyjmując odpowiednie przepisy prawne, udzielając pomocy finansowej i koordynując działania polityczne. Może na przykład przyjąć przepisy mające na celu rozwiązanie problemu dyskryminacji (ze względu na płeć i wiek), udzielić wsparcia finansowego, aby pomóc starszym pracownikom utrzymać się na rynku pracy oraz przyjąć zalecenia dla poszczególnych krajów.

W 2011 r. Komisja przedstawiła zalecenia 16 krajom UE, a pięć innych państw zobowiązało się do przeprowadzenia reform.

Emerytury w UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki