Kruimelpad

EU beschermt onze pensioenen - 20/02/2012

De EU maakt plannen om iedereen te verzekeren van een fatsoenlijk pensioen.

Voor 1 op de 4 Europeanen is het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten. Nu het aantal gepensioneerden sneller groeit dan het aantal werkenden, moeten overheden nagaan hoe de pensioenen eerlijk, veilig en betaalbaar kunnen blijven.

De economische crisis vormt een extra druk over de overheidsfinanciën. Daarom gaat de EU na hoe de overheden ook in de toekomst voor fatsoenlijke pensioenen kunnen zorgen.

Uitgaande van een raadpleging over de Europese pensioenstelsels en de Annual Growth Survey 2012 DeutschEnglishfrançais is er een nieuw beleidsdocument over duurzame pensioenen  opgesteld waarin een betere balans wordt gezocht tussen gewerkte jaren en pensioenjaren. Ook worden er voorstellen gedaan om pensioenrechten te kunnen meenemen bij emigratie en om mensen aan te zetten meer te sparen voor hun toekomst.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  • het aanpassen van de arbeidsmarkt aan oudere werknemers
  • werkgevers en bonden aanzetten tot het ontwikkelen van eigen pensioenregelingen en overheden aanzetten tot impulsen daartoe, zoals lastenverlichting
  • betere bescherming van aanvullende pensioenstelsels voor mensen die in meer dan één EU-land gewerkt hebben
  • pensioenleeftijd koppelen aan levensverwachting, beperking van vervroegd pensioen en het opheffen van de pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen.

Hoewel de pensioenstelsels grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de nationale overheden vallen, zijn zij steeds meer een zaak van algemeen belang. De Commissie zal de pensioenhervormingen daarom nauwgezet volgen en ondersteunen.

De EU kan ook helpen met wetgeving, financiering en beleidscoördinatie. Voorbeelden zijn regels die discriminatie tegengaan (vooral op grond van geslacht en leeftijd), financiële steun voor oudere werknemers en specifieke aanbevelingen per EU-land.

In 2011 heeft de Commissie aanbevelingen gedaan aan 16 EU-landen. Nog vijf landen hebben toegezegd ook hervormingen door te voeren.

Pensioenen in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links