Navigācijas ceļš

Aizsargāsim pensijas - 20/02/2012

Eiropas Savienībai ir plāns, kā nodrošināt, lai, aizejot pensijā, cilvēki saņemtu pietiekamu pensiju.

Katram ceturtajam eiropietim galvenais ienākumu avots ir pensija. Tā kā pensionāru īpatsvars sabiedrībā pieaug, valdības ir sarežģīta uzdevuma priekšā: kā nodrošināt taisnīgas, stabilas un ilgtspējīgas pensijas.

Ekonomikas krīzei pastiprinot finansiālo spiedienu uz valstu budžetiem, Eiropas Savienība vēlas atrast veidu, kā sadarboties ar valdībām, lai nākotnē cilvēki turpinātu saņemt pienācīgas pensijas.

Pēc apspriešanās par pensiju sistēmām Eiropā un Komisijas 2012. gada izaugsmes pētījuma DeutschEnglishfrançais ir sagatavots jauns stratēģiskais dokuments par ilgtspējīgām pensijām . Tajā ir mēģināts uzlabot līdzsvaru starp darba stāžu un pensijas ilgumu, gādāt, lai visi, kas pārceļas uz citu valsti, saglabātu tiesības uz pensiju, un palīdzēt cilvēkiem ietaupīt vairāk naudas priekšdienām.

Daži no priekšlikumiem:

  • pielāgot praksi darba vietās un darba tirgū tā, lai uzlabotu gados vecāko darba ņēmēju iespējas;
  • veicināt darba devējus un apvienības izstrādāt privātus pensionēšanās plānus un mudināt valdības paredzēt stimulus, tostarp nodokļu atlaides;
  • labāk aizsargāt papildu pensiju plānus tiem, kuri ir strādājuši vairākās ES dalībvalstīs;
  • sasaistīt pensionēšanās vecumu ar paredzamo dzīves ilgumu, ierobežojot priekšlaicīgas pensionēšanās tiesības un likvidējot atšķirības starp vīriešu un sieviešu pensionēšanās vecumu.

Kaut arī pensiju sistēmas ir galvenokārt dalībvalstu valdību pārziņā, pieaug to vispārējā nozīme. Atbilstīgi Eiropas Savienības nodarbinātības un izaugsmes stratēģijai Komisija turpinās cieši novērot un atbalstīt pensiju sistēmu reformas.

ES var palīdzēt arī ar likumdošanu, finansējumu un politikas saskaņošanu. Tie var būt noteikumi pret diskrimināciju (it īpaši dzimuma un vecuma dēļ), finansiāls atbalsts, lai palīdzētu gados vecākiem darba ņēmējiem noturēties darba tirgū, un katrai valstij atsevišķi ieteikumi, kurus var izmantot valdības.

2011. gadā Komisija sagatavoja ieteikumus 16 ES dalībvalstīm, un vēl piecas apņēmās veikt reformas.

Pensijas ES DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites