Navigointipolku

Eläkejärjestelmien kestävyys turvattava - 20/02/2012

EU on laatinut toimintasuunnitelman, jolla pyritään takaamaan eurooppalaisille riittävät eläkkeet.

Joka neljännen eurooppalaisen pääasiallinen tulonlähde on eläke. Eläkeläisten määrä kasvaa nopeammin kuin työväestön, joten riittävien, turvattujen ja kestävien eläkejärjestelmien kehittäminen on suuri haaste EU-maille.

Nykyinen talouskriisi pahentaa EU-maiden budjettipaineita. EU haluaakin selvittää, miten se voisi auttaa jäsenmaitaan turvaamaan kohtuulliset eläkkeet myös vastaisuudessa.

Komissio on nyt laatinut toimintasuunnitelman riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten . Suunnitelma perustuu eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittämistä koskevan kuulemisen tuloksiin ja komission vuotuiseen kasvuselvitykseen (2012) DeutschEnglishfrançais. Toimilla halutaan tasapainottaa työ- ja eläkevuosien suhdetta, varmistaa maasta toiseen muuttavien ihmisten eläkeoikeuksien säilyminen ja tukea lisäeläkesäästämistä.

Keskeisten ehdotusten tavoitteena on

  • mukauttaa työpaikkoja ja työmarkkinoita myös iäkkäiden työntekijöiden tarpeisiin
  • kannustaa työnantajia ja ammattiliittoja kehittämään yksityisiä lisäeläkejärjestelyjä, joita valtio tukisi esimerkiksi verokannustimin
  • parantaa lisäeläkejärjestelyjä erityisesti useammassa kuin yhdessä EU-maassa työskennelleille
  • liittää eläkeikä ja elinajanodote toisiinsa, rajoittaa varhaiseläkkeelle pääsyä sekä yhtenäistää miesten ja naisten eläkeikiä.

Vaikka eläkejärjestelmät kuuluvat ensi sijassa EU-maiden vastuulle, eläkkeisiin liittyvät haasteet näkyvät entistä enemmän koko EU:n tasolla. Komissio jatkaa EU:n työllisyys- ja kasvustrategian mukaisesti jäsenmaiden eläkeuudistusten seurantaa ja tukemista.

EU voi myös antaa uudistuksille lisäarvoa lainsäädännön, rahoituksen ja toimintapolitiikan koordinoinnin avulla. Se voi esimerkiksi torjua sukupuoleen ja ikään perustuvaa syrjintää läinsäädännön keinoin, tarjota taloudellista tukea ikääntyneiden työntekijöiden pitämiseen työmarkkinoilla sekä antaa maakohtaisia suosituksia.

Vuonna 2011 komissio antoi suosituksia 16 EU-maalle ja viisi maata löi lukkoon uudistussuunnitelmansa.

Eläkejärjestelmät EU:ssa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä