Navigatsioonitee

Meie pensionide kaitsmine - 20/02/2012

EL koostab kavad selle tagamiseks, et pensionile jäädes saaksid inimesed piisavalt suurt pensioni.

Iga neljas eurooplane sõltub oma pensionist kui peamisest sissetulekuallikast. Kuna pensionäride hulk hakkab eeldatavasti kasvama kiiremini kui töötavate inimeste oma, siis seisavad riikide valitsused õiglaste, kindlate ja jätkusuutlike pensionide tagamisel silmitsi märkimisväärse probleemiga.

Kuna majanduskriis lisab liikmesriikide eelarvetele täiendavat rahalist koormust, uurib EL, kuidas teha koostööd valitsustega, et ka tulevikus saaks maksta piisavaid pensione.

Jätkates Euroopa pensionisüsteeme käsitleva konsultatsiooni ja komisjoni 2012. aasta majanduskasvu analüüsiga DeutschEnglishfrançais alustatut, püütakse uue jätkusuutlikke pensione käsitleva poliitikadokumendiga  paremini tasakaalustada töötamise ja pensionipõlve pidamise aega, tagada teise riiki elama asuvatele kodanikele nende pensioniõigused ning aidata inimestel tulevikuks rohkem raha säästa.

Peamised ettepanekud on järgmised:

  • töökohal ja tööturul valitsevate tavade kohandamine, et parandada eakamate töötajate töövõimalusi;
  • tööandjate ja ühingute julgustamine erapensioniskeemide väljaarendamisel ning valitsuste üleskutsumine pakkuma stiimuleid (nt maksuvabastuste kujul),
  • täiendavate pensioniskeemide parem kaitsmine nende inimeste puhul, kes on töötanud rohkem kui ühes ELi liikmesriigis;
  • pensioniea sidumine eeldatava eluea pikkusega, piirates ennetähtaegselt pensionile jäämist ning vähendades meeste ja naiste vahelist pensionilõhet.

Kuigi pensionisüsteemide eest on suures osas vastutavad liikmesriikide valitsused, on asjaomased süsteemid üha enam muutumas ühiseks probleemiks. Komisjon jälgib kooskõlas ELi töökohtade loomise ja majanduskasvu strateegiaga jätkuvalt tähelepanelikult pensionireforme ning toetab neid.

Samuti saab EL toetada õigusaktide, rahastamise ja poliitika kooskõlastamise kaudu. See hõlmab diskrimineerimisvastaseid eeskirju (eelkõige diskrimineerimine soo ja vanuse tõttu), rahalist abi eakamatele töötajatele, et aidata neil püsida tööturul pikemat aega ning riigipõhiseid soovitusi valitsuste suunamiseks.

2011. aastal esitas komisjon soovitused 16 ELi liikmesriigile ning lisaks neile avaldas pensionisüsteemi reformimiseks soovi veel viis riiki.

Pensionid ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad