Sti

Pas på pensionen - 20/02/2012

EU fremlægger planer, der skal sikre, at folk får en passende pension.

For en fjerdedel af alle europæere er pensionen den vigtigste indtægtskilde. I takt med, at antallet af pensionister vokser hurtigere end antallet af erhvervsaktive, står landene over for en stor udfordring, når de skal sørge for rimelige, sikre og holdbare pensioner.

Mens den økonomiske krise betyder øget pres på statsbudgetterne, undersøger EU, hvordan det kan arbejde sammen med regeringerne for at sikre, at der også findes fornuftige pensioner i fremtiden.

Som opfølgning på en høring om pensionssystemerne i EU og Kommissionens årlige vækstundersøgelse fra 2012 DeutschEnglishfrançais prøver en ny hvidbog om holdbare pensioner  at skabe ligevægt mellem den tid, folk er beskæftiget, og deres år som pensionister, sikre, at de, som flytter til et andet land, kan beholde deres pensionsrettigheder og hjælpe folk med at spare mere op til fremtiden.

De vigtigste forslag går ud på at:

  • tilpasse praksis på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet, så der bliver bedre muligheder for ældre arbejdstagere
  • opmuntre arbejdsgivere og fagforeninger til at udvikle private pensionsordninger og opfordre regeringerne til at give incitamenter, bl.a. skattefordele
  • beskytte supplerende pensionsordninger bedre for folk, som har arbejdet i flere EU-lande
  • skabe sammenhæng mellem pensionsalder og levetid, begrænse førtidspensionering og mindske forskellen på mænds og kvinders pensionsalder.

Selv om EU-landene stort set er ansvarlige for pensionssystemerne, er de i stigende grad et fælles anliggende. I overensstemmelse med EU's strategi for vækst og job vil Kommissionen fortsat nøje overvåge og støtte pensionsreformerne.

EU kan også hjælpe til med lovgivning, finansiering og politisk koordinering. Der kan f.eks. være tale om regler mod forskelsbehandling (især på grund af køn og alder), økonomisk støtte, så ældre arbejdstagere kan blive længere på arbejdsmarkedet og vejledning til regeringerne ud fra det enkelte lands behov.

I 2011 gav Kommissionen vejledning til 18 EU-lande, og yderligere fem forpligtede sig til at gennemføre reformer.

Pensioner i EU DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links