Cesta

EU pomáhá chránit důchody svých občanů - 20/02/2012

EU přichází s návrhy, jak zajistit, aby občané po odchodu do penze dostávali přiměřený důchod.

Každý čtvrtý občan Evropské unie zcela závisí na svém důchodu, protože je jeho hlavním zdrojem příjmů. Počet důchodců oproti podílu pracujících narůstá, a proto musí členské státy řešit otázku, jak zajistit, aby bylo vyplácení důchodů spravedlivé a z ekonomického hlediska udržitelné.

Jelikož hospodářská krize tlak na státní rozpočty ještě zvyšuje, rozhodla se EU navázat s členskými zeměmi při zabezpečování důchodů užší spolupráci.

Na základě konzultace o evropských důchodových systémech a roční analýzy růstu DeutschEnglishfrançais byla vydána bílá kniha o udržitelnosti důchodů , která hledá cestu k dosažení větší rovnováhy mezi dobou, kterou občané během života stráví v zaměstnání, a časem stráveným v důchodu. Dalším cílem je usnadnit pobírání důchodu při pobytu v jiném členském státě. Unie chce rovněž dosáhnout toho, aby si občané na stáří více spořili.

Návrhuje se především:

  • přizpůsobit pracoviště a pracovní trh tak, aby nabízely více příležitostí pro starší pracovníky
  • vyzvat odbory a zaměstnavatele k vytvoření soukromých penzijních programů a přimět vlády členských států, aby poskytovaly pobídky, např. daňové úlevy
  • poskytnout lepší ochranu při využívání systémů doplňkových důchodů osobám, které pracovaly ve více zemích EU
  • zohlednit při stanovování důchodového věku aktuální průměrnou délku života, omezit předčasný důchod a odstranit rozdíly mezi pravidly pro muže a ženy

I když za důchodové systémy odpovídají převážně orgány členských států, téma se stává otázkou společného zájmu. V souladu se strategií EU pro růst a zaměstnanost bude Evropská komise nadále důchodové reformy podrobně sledovat a podporovat.

Unie může mimo jiné svými právními předpisy zajistit přidanou hodnotu, financování a koordinaci politik. Předpisy mají pomoci s bojem proti diskriminaci (zejména na základě pohlaví a věku), finanční podporou, začleňováním starších pracovníků na trh práce a mají obsahovat specifická doporučení pro jednotlivé státy.

V roce 2011 poskytla Komise doporučení 16 členským zemím a dalších pět se na reformy připravuje.

Důchody v EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy