Навигационна пътека

Защита за нашите пенсии - 20/02/2012

ЕС изготвя план за гарантиране на подходящи пенсии за своите граждани.

Всеки четвърти европеец разчита на своята пенсия като основен източник на доход. Предвид прогнозите за нарастване на броя на пенсионерите по-бързо от броя на работещите, правителствата са изправени пред сериозно предизвикателство за осигуряване на справедливи, сигурни и устойчиви пенсии.

Тъй като икономическата криза оказва допълнителен финансов натиск върху националните бюджети, ЕС търси начини за сътрудничество с правителствата с цел предоставяне на подходящи пенсии в бъдеще.

Въз основа на консултация относно европейските пенсионни системи и годишния обзор на растежа за 2012 г. DeutschEnglishfrançais на Комисията, в нов политически документ за устойчиви пенсии  се търсят начини да се подобри балансът между времето на трудова заетост и времето в пенсия, да се гарантират пенсионните права на гражданите, които се местят в друга страна от Съюза, както и да се помогне на хората да спестяват повече за своето бъдеще.

Основните предложения включват:

  • адаптиране на практиките на работното място и на трудовия пазар с цел подобряване на възможностите за заетост на по-възрастни работници,
  • насърчаване на работодателите и синдикатите да разработват частни пенсионни схеми и призив към правителствата да предоставят стимули в тази област, включително данъчни облекчения,
  • по-добра защита за допълнителните пенсионни схеми за работилите в повече от една страна от ЕС,
  • обвързване на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота, ограничаване на ранното пенсиониране и преодоляване на различията в размера на пенсиите между мъжете и жените.

Независимо от това, че националните правителства отговарят до голяма степен за пенсионните системи, те все повече се превръщат във въпрос от общ интерес. В съответствие със стратегията на ЕС за растеж и заетост Комисията ще продължи да наблюдава отблизо и да подпомага пенсионните реформи.

Законодателството, финансирането и координацията на политиките от страна на Съюза също могат да играят важна роля. Това включва правила за борба с дискриминацията (особено на основание пол и възраст), финансова помощ за по-възрастни работници да останат на трудовия пазар и специфичните за отделните държави препоръки, които да напътстват правителствата.

През 2011 г. Комисията предостави препоръки на 16 страни от ЕС, а други пет поеха ангажимент за реформи.

Пенсиите в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки